Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Siste nytt

«Hva gjør klima- og miljøendringene med den psykiske helsa, og hvordan formidler vi alvoret?»

Dag Elgesem deltok som innleder på fagmøtet om hvordan klimaendringer påvirker den psykiske helsen vår, arrangert av Folkehelseinstituttet 31. mars 2022.

Dag Elgesem
Foto/ill.:
Kjersti Fløttum

Hovedinnhold

Torsdag, 31. mars 2022, inviterte Folkehelseinstituttet (FHI) til et åpent fagmøte med tittel «Hva gjør klima- og miljøendringene med den psykiske helsa, og hvordan formidler vi alvoret?». Dag Elgesem, medlem av LINGCLIM-gruppen, deltok som innleder i temabolken «Kan mediene bidra til å øke folks engasjement for klima?»

Det er ingen tvil om ag gjennomgripende samfunnsendringer må til for at vil skal klare å dempe og tilpasse oss klimaendringene. Verden over meldes det om ekstremvær, ødelagt natur og boområder som bli ulevelige. Mens det er mye snakk om de fysiske konsekvensene av klimaendringene, vet vi fremdeles lite om hvordan klimaendringene påvirker vår psykiske helse. Fagmøtet ga mulighet til å diskutere  hvordan forskningsmiljøer og media kan formidle om klimaendringer for å motivere befolkningen til å støtte opp under tiltak som kan løse utfordringene.

I innlegget sitt tok Elgesem, som blant annet jobber med å undersøke norske journalisters holdninger til klima, utgangspunkt i ambisjonen om å få mediene til å skrive mer om klima og helse, og han fortalte om interne og eksterne faktorer som påvirker de journalistiske medienes rolle. 

Ved siden av Elgesem deltok Kristian Rødland (overlege ved FHI), Thea Gregersen (stipendiat ved Senter for klima og energiomstilling og Institutt for samfunnspsykologi), og Turid Sylte (journalist i Vårt Land) som innledere på arrangementet. Møtet og debatten ble ledet av Ågot Aakra (direktør for Område klima og miljø ved FHI). Et opptak av møtet ligger tilgjengelig på instituttets Youtube-kanal: https://youtu.be/LaAoUp4Nfic