Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Nyhet

"Vil teknologi løse klimaproblemet?"

Forskningen viser en stor teknologioptimisme i befolkningen.

Kjersti Fløttum, forskningsgruppeleder for LINGCLIM.
Foto/ill.:
Privat: Kjersti Fløttum.

Hovedinnhold

Forskergruppeleder for LINGCLIM, professor Kjersti Fløttum, og Bjørn H. Samset, forsker ved CICERO (senter for klimaforskning), svarer om sammenhengen mellom klima og teknologi i et intervju gjort av Tendens – Et magasin fra Samfunnsviterne. 

I Fløttums og LINGCLIM-gruppens forskning kommer det frem at det finnes en stor grad av teknologioptimisme i befolkningen. 

Bjørn Samset mener "teknologioptimismen egentlig er en teknologirealisme." For å nå klimamålene må vi finne måter å fange og lagre karbondioksid, sier Samset, men understreker likevel at teknologi ikke kan løse alt. 

At vi ser mer og flere konsekvenser av klimaendringer vil få folk til å endre livsstil, mener Samset. LINGCLIM-gruppens forskningsresultater underbygger denne uttalelsen. 

Les mer i artikkelen til Tendens her