Home
LINGCLIM: Language, climate and lifestyle

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

"Vil teknologi løse klimaproblemet?"

Forskningen viser en stor teknologioptimisme i befolkningen.

Kjersti Fløttum, forskningsgruppeleder for LINGCLIM.
Photo:
Privat: Kjersti Fløttum.

Main content

Forskergruppeleder for LINGCLIM, professor Kjersti Fløttum, og Bjørn H. Samset, forsker ved CICERO (senter for klimaforskning), svarer om sammenhengen mellom klima og teknologi i et intervju gjort av Tendens – Et magasin fra Samfunnsviterne. 

I Fløttums og LINGCLIM-gruppens forskning kommer det frem at det finnes en stor grad av teknologioptimisme i befolkningen. 

Bjørn Samset mener "teknologioptimismen egentlig er en teknologirealisme." For å nå klimamålene må vi finne måter å fange og lagre karbondioksid, sier Samset, men understreker likevel at teknologi ikke kan løse alt. 

At vi ser mer og flere konsekvenser av klimaendringer vil få folk til å endre livsstil, mener Samset. LINGCLIM-gruppens forskningsresultater underbygger denne uttalelsen. 

Les mer i artikkelen til Tendens her