Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Nyhet

Frokostmøte: Hvorfor gjør ikke vi mennesker nok for klima?

Ida Vikøren Andersen og Øyvind Gjerstad fra CLIMLIFE-prosjektet deltok 10. november på et frokostmøte sammen med Espen Gamlund for en samtale om hvorfor vi ikke gjør nok i møte med klimaendringene.

Bilde av panelet: Espen Gamlund, Ida Vikøren Andersen og Øyvind Gjerstad.
Foto/ill.:
Bilde av panelet: Espen Gamlund, Ida Vikøren Andersen og Øyvind Gjerstad. Foto: Kjersti Fløttum.

Hovedinnhold

Torsdag 10. november 2022 arrangerte Bergen global (CMI/UiB) frokostmøtet med tittelen "How dare we? Om mennesker, klima og hvorfor vi ikke gjør nok" Øyvind Gjerstad modererte samtalen.

Hvorfor gjør vi ikke nok i møte med klimaendringer? Oppsmuldring av ansvar, manglende solidaritet, fangens dilemma (spillteori) og mer ble nevnt i forsøk på å forklare manglende samhandling. Det ble også påpekt at nordmenn, som lenge har vært skånet for de største endringene, i det siste har begynt å bli utsatt for konsekvensene av klimaendringer – som mange andre i verden allerede har opplevd i en årrekke. 

Studier viser at å kjenne klimaendringene på kroppen kan føre til klimahandling, som for eksempel redusert antall flyreiser. Det kom likevel frem i samtalen at siste tids økonomiske bekymringer kan føre til at klimaendringer kan havne lenger ned på listen over nordmenns bekymringer. Her ligger det en utfordring i å kommunisere og formidle hvordan klimaendringer og andre utfordringer ofte henger til dels sammen, det være seg økonomiske utfordringer, krig, pandemi eller annet. 

Hele samtalen kan sees i opptak på YouTube:

How dare we? Om mennesker, klima og hvorfor vi ikke gjør nok


Panelet besto av Ida Vikøren Andersen (Retoriker, UiB) og Øyvind Gjerstad (Lingvist, UiB) fra forskergruppen CLIMLIFE (UiB), og Espen Gamlund (Filosof, UiB). Thea Gregersen (Klimapsykolog, NORCE) skulle delta men ble dessverre forhindret.