Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Nyhet

Hvordan beregnes temperaturøkningen til global oppvarming?

Klimaforsker og LINGCLIM-medlem professor Helge Drange forklarer i en artikkel for Energi og klima hvordan vi kan beregne temperaturøkningen til global oppvarming.

Helge Drange
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Det er de langsiktige trendene som teller i analyser av klimaet, skriver professor Helge Drange. Det får konsekvenser for hvordan vi beregner økningen i global temperatur siden førindustriell tid. 

Artikkelen, som først ble publisert 7. februar 2019, har blitt oppdatert flere ganger, senest 14. august 2023. 

Professor Helge Drange gir en tydelig oversikt og innføring i hvordan vi kan måle temperaturøkninger.  
 

Hele artikkelen kan du lese her: https://energiogklima.no/to-grader/global-oppvarming-slik-beregnes-tempe...