Home
LINGCLIM: Language, climate and lifestyle

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Hvordan beregnes temperaturøkningen til global oppvarming?

Klimaforsker og LINGCLIM-medlem professor Helge Drange forklarer i en artikkel for Energi og klima hvordan vi kan beregne temperaturøkningen til global oppvarming.

Helge Drange
Photo:
Privat

Main content

Det er de langsiktige trendene som teller i analyser av klimaet, skriver professor Helge Drange. Det får konsekvenser for hvordan vi beregner økningen i global temperatur siden førindustriell tid. 

Artikkelen, som først ble publisert 7. februar 2019, har blitt oppdatert flere ganger, senest 14. august 2023. 

Professor Helge Drange gir en tydelig oversikt og innføring i hvordan vi kan måle temperaturøkninger.  
 

Hele artikkelen kan du lese her: https://energiogklima.no/to-grader/global-oppvarming-slik-beregnes-tempe...