Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Nyhetsarkiv for LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Postdoktor Ida Vikøren Andersen holdt et innlegg om «Vær rebelsk – bli veganer!» Norsk ungdoms retoriske framing av bærekraftige levemåter.» for forskergruppen for humanistisk klima- og miljøforskning (HUMKLIM), torsdag, 28. januar 2021.
Fredag 22. januar, hadde den tverrfaglige forskergruppen LINGCLIM et digitalt møte med sin Scientific Advisory Committee for å få faglige og strategiske innspill og råd med hensyn til fremdriften i prosjektet CLIMLIFE.
Prosjektleder Kjersti Fløttum og vitenskapelig assistent Jana Paulina Scheurer har begynt med datainnsamling til CLIMLIFE sin skoleundersøkelse i Bergensområdet.
Stipendiat Runa Falck holdt et innlegg om språk og klima for Viken Fylkeskommune, fredag, 15. januar.
Kjersti Fløttum holdt et plenumsforedrag på den internasjonale konferansen “How to talk about the environment?” / ”Comment parler de l’environnement?”.
Stipendiat Runa Falck holdt vitenskapsteoretisk innlegg for ph.d.-graden.
Postdoktor Ida Andersen presenterte 21.10.2020 sin studie innenfor CLIMLIFE-prosjektet på allmøtet for Institutt for fremmedspråk.
Nytt forskningsprosjekt som del av forskergruppen LINGCLIM.
Kjersti Fløttum, leder av forskergruppen LINGCLIM, deltok i en paneldebatt med tittelen "Apocalypse soon - or do the worries rain away?" som del av Forskningsdagene i Bergen.
Professor Mike Hulme, University of Cambridge, holdt en gjesteforelesning på Studentsenteret 6. september 2019. Forelesningen er nå tilgjengelig på podcast.
Kjersti Fløttum har tatt forskningsformidling til et nytt nivå gjennom filmen «Når vi snakker om klima». Hun er tildelt Det humanistiske fakultet sin formidlingspris i 2016.
Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.
LINGCLIM-prosjektet har arrangert en internasjonal tverrfaglig klimakonferanse ved Universitetet i Bergen, 16.-17. oktober 2015.
Professor i fransk språkvitenskap Kjersti Fløttum, og førsteamanuensis i fransk språkvitenskap Øyvind Gjerstad samarbeider på LINGCLIM-prosjektet om språkets rolle i klimadebatten.
På Alumnusdagen 12. september sto Den store klimasamtalen på programmet
Ved hjelp av en ny metode har forskere i Bergen oppdaget at såkalte klimaskeptikere er mer ambivalente enn antatt på forhånd. Resultatene deres vekker internasjonal oppsikt.
Norsk Klimastiftelse har nå lansert årets andre utgave av 2ºC - denne gang med vann og klima som hovedtema.
LINGCLIM med en kronikk i Energi og Klima

Sider