Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Hjerte- karsykdom forskningsregister (HKS9409)

FS-databasen

Formålet med forskningsregisteret er å studere hjerte- og karsykdommer og diabetes og lidelser knyttet til dette.

FS-databasen
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

FS-databasen er et forskningsregister som inneholder oversikt over alle sykehusinnleggelser som det er registrert en hjerte-kar/ diabetes diagnose eller hjerte-kar prosedyre på i perioden 1994-2009. 

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), region vest, har innvilget dispensasjon fra taushetsplikten for å oppbevare FS-dataene i et forskningsregister, til hjerte-karrelaterte forskningsformål, med hjemmel i helsepersonelloven § 29. Foreløpig til 13.12.2024

Forskningsregisteret oppbevares i dag ved UiB (behandlingsansvarlig institusjon) i en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning; SAFE: https://www.uib.no/safe.
UiB har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering for FS-databasen (Hjerte- karsykdom forskningsregister (HKS9409), ref.: NSD 656291). 
Forskningsprosjekter som ønsker å bruke FS-data må være forhåndsgodkjent av REK.

Registrerte personer kan kreve at all kobling og alle opplysninger skal slettes fra FS-databasen.