Hjem
IT-avdelingen
Informasjon fra IT-avdelingen

SAFE (sikker adgang til forskningsdata og e-infrastruktur)

På IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen har vi utviklet en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning. Løsningen kaller vi SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur). SAFE bygger på Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene (Normen) og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved behandling av sensitive personopplysninger.

IT UiB | SAFE - Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Gjennom SAFE tilbyr IT-avdelingen en løsning der ansatte, studenter og eksterne får tilgang til dedikerte ressurser for behandling av sensitive personopplysninger.

Som leder for eller deltager i et forskningsprosjekt får du tilgang til et sikkert skrivebord i SAFE. Regnekraft og relevant programvare er tilgjengelig fra det sikre skrivebordet. Prosjektleder styrer tilgang til prosjektet og har oversikt over hvilke data som overføres ut fra SAFE.

Ønsker du en beskrivelse av SAFE som kan brukes for å vurdere hvorvidt SAFE er en egnet løsning, kan du hente beskrivelse her: (Norsk | Engelsk)