Hjem
Livsstilsepidemiologi

Helseundersøkelsene i Hordaland

Hovedinnhold

Helseundersøkelsene i Hordaland består av to helseundersøkelser som ble foretatt i perioden 1992-93 og 1997-99.

Helseundersøkelsen i Hordaland '97-'99 (HUSK) ble utført i 1997-99 i samarbeid mellom Statens helseundersøkelser, Universitetet i Bergen og kommunehelsetjenesten i Hordaland. Studiepopulasjonen inkluderte alle individer bosatt i Hordaland og født 1953-57 (29.400). Totalt deltok 8.598 menn og 9.983 kvinner. Deltakelsen ble 57 % for menn og 70 % for kvinner.

Studien inkluderte også 2.291 menn og 2.558 kvinner født 1950-51, og 1.868 menn og 2.470 kvinner født 1925-27 som hadde deltatt i en tidligere studie i 1992-93. Deltakelsen i disse gruppene var henholdsvis 73%, 81%, 79%, og 76%.

HUSK ble tilrådd av Den regionale komité for medisinsk forskningsetikk, helseregion III, og godkjent av Datatilsynet.

Undersøkelsen omfattet målinger av høyde, vekt, omkrets av hofte og liv, blodtrykk, puls, og ikke-fastende blodanalyser av totalt kolesterol, HDL - kolesterol, triglyserider og glukose. Selv - utfyllende spørreskjemaer inkluderte spørsmål om ulike helsevaner slik som for eksempel røyking og fysisk aktivitet.