Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Ledelse - IGS

Ledergruppen ved IGS
Ledergruppen ved IGS (Bettina Husebø og Tone Bjørge var ikke til stede da bildet ble tatt)
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Institutt for global helse og samfunnsmedisin:

Fagområder:

Senter for internasjonal helse (SIH):

 Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS):

Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC):

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring - TVEPS: