Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Ledelse

Ledelse - IGS

Ledergruppen IGS
Ledergruppen ved IGS.
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Institutt for global helse og samfunnsmedisin:

Fagområder:

Senter for internasjonal helse (SIH):

 Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS):

Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC):

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS):

Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS):

Bergen senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE):

Pandemisenteret: