Hjem
Logikk
Publikasjoner

Publikasjoner

Liste over utvalgte publikasjoner fra forskergruppens medlemmer.

Hovedinnhold

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

  2014

  • Hjortland, O. T. (2014). Speech acts, categoricity, and the meanings of logical connectives. Notre Dame Journal of Formal Logic, 55(4),445–467. doi: 10.1215/00294527-2798700. Impact: Google scholar.
  • Hjortland, O. T. (2014). Verbal disputes in logic: Against minimalism for logical connectives. Logique et Analyse, 227, 463–486. doi: 10.2143/LEA.227.0.3053514. Impact: Google scholar.
  • Kolflaath, E. (2014). Helheter og deler i bevisbedømmelsen. I Andersson, S. og Lainpelto, K. (red.): Festskrift til Christian Diesen. Stockholm: Norstedts Juridik, 405–426.

  2013

  2000–2012