Hjem
Forskargruppa Lov og kultur i det førmoderne nord
Konferanse

Jónsbók and the monarchical project for Iceland

9. september 2021 vil en gruppe internasjonale forskere samles i Bergen for å diskutere rollen til den islandske lovkoden Jónsbók i det monarkiske prosjektet til de norske konger i middelalderen.

Manuscript illustration from GKS 3274 4to, containing Jónsbók. The illustration depicts and idealised Magnús the Lawmender.
Foto/ill.:
Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library, GKS 3274 a 4to, 1v.

Hovedinnhold

Konferansen inviterer noen av de ledende forskerne til å diskutere hvordan historiske og juridiske endringer påvirket hverandre og formet norske og islandske samfunn.

For mer informasjon om konferansen, se den engelske versjonen av denne siden.