Hjem
Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk
Ny publikasjon

Exporting the Public Value Test

Antologi om allmenn- kringkastingspolitikk

Foto/ill.:
Nordicom

Hovedinnhold

Sammen med Karen Donders (Free University, Brussel) er Hallvard Moe redaktør for boken "Exporting the Public Value Test. The Regulation of Public Broadcasters’ New Media Services Across Europe", publisert av Nordicom.

Bokens utgangspunkt er europeiske offentlig finansierte kringkasteres inntreden i en digital verden med nisjekanaler, omfattende nettsteder, kommersielle tjenester og partnerskap med eksterne aktører, og med mer eller mindre eksperimentelle forsøk på å nå brukerne, enten det er via såkalte smarte telefoner eller sosiale nettverkstjenester. Slike tjenester har intensivert grunnleggende diskusjoner om hva vi skal med allmennkringkastere. Dette er komplekse diskusjoner som bygger på historie, inkluderer ny teknologi og en rekke sterke interessenter. I løpet av de siste årene har "public value tester" kommet i fokus for disse diskusjonene. "Public value tester" - detaljerte regulatoriske ordninger som skal måle verdien av en medietjeneste, og samtidig vurdere hvordan tjenesten påvirker markedet - har skapt kontroverser over store deler av Europa. Denne samlingen av korte tekster fra forskere, regulatorer, allmennkringkasterne selv, og deres kommersielle konkurrenter gir innblikk i hvordan diskusjonene utspilles i ulike land. Dermed er boken et aktuelt bidrag til pågående debatter om framtiden til mediesystemene i Europeiske land.

Hallvard Moe er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap UiB.

Karen Donders er researcher ved Free University i Brussel.

Exporting the Public Value Test. The Regulation of Public Broadcasters’ New Media Services Across Europe - Redaktører: Karen Donders & Hallvard Moe - ISBN 978-91-86523-26-8 - Nordicom, 2011