Hjem
Miljø- og landskapsgeografi

Kontaktinformasjon

Fosswinckelsgate 6.
Fosswinckelsgate 6.

Hovedinnhold

Vi holder til på Institutt for geografi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB.

Leder av forskergruppe

Peter Andersen

Besøksadresse

Institutt for geografi
Fosswinckelsgt. 6, 7 etasje