Hjem

Miljø- og landskapsgeografi

Hovedinnhold

Vindmøller på Fitjar

Gruppen gjør studier av miljø- og klimaendring, og hvordan det påvirker verden i dag. Vi retter kritiske blikk på effektene av menneskelige handlinger på natur og produksjonssystemer, og vi leter etter årsakene til de endringer som skjer.

Vi søker etter gode eksempler på samspill mellom mennesker og natur, så vel som konflikter mellom ulike arealbruksinteresser, og hvordan de kan løses. Vi retter søkelyset mot arealplanlegging med målsetning om at vi som geografer kan bidra til en bærekraftig utvikling, ikke minst hvordan dette kan knyttes til FNs bærekraftsmål.

Masterprosjekt
Christoffer med fisk

Sirkulærøkonomi innen oppdrettsnæringen i Norge

I masterprosjektet mitt utforsker jeg hvordan sirkulærøkonomiske prinsipper allerede er utført og implementert i oppdrettsnæringen, og hvilke erfaringer og utfordringer som er knyttet til dette.

Feltarbeid
Drageblodstreet

På jakt etter drageblodstreet

Her kommer en rapport fra feltarbeid i Erkowit i Sudan.

Forskerprofil
Ole Reidar Vetaas på ekvator

Hva forsker du på, Ole Reidar Vetaas?

Ole Reidar Vetaas er professor i biogeografi og miljøgeografi og er spesielt opptatt av å bruke en dynamisk forståelse av naturen til å forbedre miljø- og naturforvaltningen.

Utdanning
Sotra

Vil du studere miljøgeografi?

Menneskelig innverknad på miljøet er omfattande, både gjennom uttak og forbruk av naturressursar. Konsekvensane av denne innverknaden er både dramatiske og avgjerande for korleis framtidas samfunn blir forma.