Hjem
Maskinlæring
Kurs i maskinlæring

Kurs i maskinlæring

Følgjande kurs vert undervist av maskinlæringsgruppa ved Institutt for Informatikk:

INF264 Innføring i maskinlæring (haust)

Maskinlæring er ei grein av kunstig intelligens som fokuserar på algoritmar som lar datamaskinar lære frå og forandre åtferd basert på empiriske data. Emnet gjev ei forståing for det teoretiske grunnlaget til maskinlæring samt eit sett av konkrete algoritmar, deriblant beslutningstre, kunstige nevrale nett, bayesiansk læring og støttevektormaskinar. Emnet inkluderar òg programmering og bruk av maskinlæringsalgoritmar på reelle datasett.

Klikk her → INF264

INF367 Utvalde emne i kunstig intelligens

Haust 2019: Uveiledet Læring

Vår 2020: Probabilistisk Læring

Klikk her → INF367

INF368 Utvalde emne i maskinlæring

Vår 2020: Djuplæring

Klikk her → INF368