Hjem
Maskinlæring
Kurs i maskinlæring

Kurs i maskinlæring

Hovedinnhold

Masterstudenter i maskinlæring har obligatoriske kurs Innføring i maskinlæring INF264, Algoritmer INF234 og Djuplæring INF265 i tillegg til  Masteroppgåva i informatikk INF399.

Vi anbefaler følgjande tilleggskurs, avhengig av studentenes interesser:

  • INF250 Dataorientert visuell berekning
  • INF270 Lineær programmering
  • INF271 Kombinatorisk optimering
  • INF272 Ikkje-lineær optimering
  • INF273 Metaheuristikkar
  • INF367 Utvalde emne i kunstig intelligens (se under for tema)
  • INF368 Utvalde emne i maskinlæring (se under for tema)
  • STAT250 Monte Carlo metodar og Bayesiansk statistikk
  • STAT260 Statistisk læring
  • AIKI210 Etikk i kunstig intelligens

 

Følgjande kurs vert undervist av maskinlæringsgruppa ved Institutt for Informatikk:

INF264 Innføring i maskinlæring (haust)

Maskinlæring er ei grein av kunstig intelligens som fokuserar på algoritmar som lar datamaskinar lære frå og forandre åtferd basert på empiriske data. Emnet gjev ei forståing for det teoretiske grunnlaget til maskinlæring samt eit sett av konkrete algoritmar, deriblant beslutningstre, kunstige nevrale nett, bayesiansk læring og støttevektormaskinar. Emnet inkluderar òg programmering og bruk av maskinlæringsalgoritmar på reelle datasett.

Klikk her → INF264

INF265 Djuplæring (vår)

Kunstige nevrale nettverk er fleksible og mektige maskinlæringsmodellar. Moderne djuplæring har hatt stor suksess i å bruke komplekse nevrale nettverk i problem frå ei rekke forskjellige disiplionar. Dette emnet gir ei forståing av det teoretiske grunnlaget som ligg bak nevrale nettverk og djuplæring. I tillegg inkluderer emnet iverksetting av nevrale nettverk-komponentar og nyttig av djuplæring i reelle datasett ved bruk av moderne djuplæringspakkar.

Klikk her → INF265

INF367 Utvalde emne i kunstig intelligens

Vår 2020: Probabilistisk Læring

Vår 2021: Maskinlæring og samfunnsspørsmål

Høst 2021: Ontologier og kunnskapsgrafer

Vår 2022: Topologisk maskinlæring

Høst 2022: Naturlig språkbehandling

Vår 2023: Geometrisk djuplæring

Høst 2023: Kvantedatamaskin og kvantemaskinlæring

Høst 2024: Kvantedatamaskin og kvantemaskinlæring

Klikk her → INF367

INF368 Utvalde emne i maskinlæring

Vår 2020: Djuplæring

Vår 2021: Forsterkningslæring

Høst 2022: Naturlig språkbehandling

Vår 2022: Forsterkningslæring

Høst 2022: Avansert djuplæring

Vår 2023: Forsterkningslæring

Vår 2024: Forsterkningslæring

Klikk her → INF368