Hjem
Marin mikrobiologi
FELTARBEIDE: MESOKOSMER PÅ ESPELAND

Thingstad og marinmikrobiologene på Espegrend

- I en liter vann finner vi 2000 kilometer DNA.

Hovedinnhold

Det er Frede Thingstad som sier dette til Bergens Tidende i en større artikkel om den marinbiologiske stasjonen på Espegrend. Artikkelen sto på trykk 10. juni. 

Thingstad leder forskergruppen Marin mikrobiologi  som skal forske på det usynlige og komplekse livet i havet. I tre uker i juni skal alger, bakterier og virus i vannet fra sjøkanten på Espegrend undersøkes. Dette skal gjøres som såkalte mesokosme-forsøk, som er eksperimentoppsett i storskala som simulerer virkelige miljøer.

Mesokosme-forsøket inngår i et femårig forskningsprosjekt som er finansert med 20 millioner kroner fra EUs forskningsråd (ERC).

Hele BT artikkelen kan du lese her.

Se på en VIMEO video fra UiBs Kommunikasjonsavdelingen: Forsker på havets ukjente liv

"I Espegrend utenfor Bergen manipuleres åtte kar med sjøvann til å bli økosystem i ubalanse. Slik vil forskerne finne ut hvordan systemet av mikroorganismer i havet henger sammen. Dette kan være viktig for å forstå havets evne til å håndtere forurensing."

Se på en annen VIMEO video fra UiBs Kommunikasjonsavdelingen - Nærbilder: Bakterier,virus og planteplankton

"Det er i detaljene forskerne finner svarene. Gjennom nærbilder av forskning gjort ved Universitetet i Bergen vil vi vise deg noe av det viktige arbeidet våre forskere gjør. De finner det store i det små.
Foto: Gunnar Bratbak
Musikk: Jamendo – Project Divinity - Forever and Ever"