Hjem
Teoretisk økologi
News

Hjortsenter-foredrag om 'Trekk-basert modellering av mikrober' av Mick Follows

Mick Follows er leiar av 'The Darwin project' på MIT - og ein av dei fremste internasjonalt på modellering av marine økosystem. Han vil foredra på VilVite 3. april kl 14:15 om konkurranse mellom mikrober og korleis nitrogenfiksering er eit viktig trekk for suksess i dei store verdenshava.

Modeled phytoplankton types on cubed sphere

Gruppa til Follows har utvikla denne modellen for korleis ulike former for algar fordeler seg i havet.

Hovedinnhold

Mick Follows og hans gruppe på MIT har utvikla ein ny måte å modellere organismar i havet. Dei har brukt ideen om at 'Everything is everywhere - but the environment select'. I dette ligg det at om ein sår ut alle tenkeleg former for mikrober i ein global modell så vil ulike former finne sin nisje og dominere i enkelte områder der dei er best tilpassa miljøet. I videoen på bildet over kan vi sjå korleis dette slår ut - algar som er gode å konkurrere om næring vil dominere i næringsfattige områder og meir rasktvoksande former i dei mest produktive områda.

I foredraget vil Follows ta opp eit nytt element i denne modellen: konkurranse mellom nitrogen-fikserande og andre former for mikrober. I dei store opne havområda er det lite nitrogen så der kan slike former ha store fordelar. Men korleis modellerer ein slike trekk. Her er samandrag av foredraget han vil halde:

Mick Follows: The costs and benefits and biogeography of nitrogen fixation in the ocean

The Darwin Project, Massachusetts Institute of Technology, USA

Using a resource competition framework we interpret the observed biogeography of marine nitrogen fixation to be controlled by the relative rates of delivery of fixed nitrogen,  phosphorus and iron to the sunlit surface ocean. The analysis assumes that the benefit of nitrogen fixation is traded off against the slow (or inefficient) population growth. Using a quantitative model of a model soil bacterium, Azotobacter vinelandii, we show that the growth efficiency of nitrogen fixers depends strongly on the cost of controlling the intra-cellular oxygen concentration, which can disrupt the nitrogenase enzyme. We discuss the implications for understanding and modeling marine nitrogen fixation.