Hjem
Teoretisk økologi
News

Emosjonell fisk

Emosjoner er verktøyet organismer bruker til å fatte sine valg. Ikke fornuften.

Fisk som føler sult eller frykt

Hovedinnhold

Forskere i Teoretisk økologi ved Institutt for biologi har utviklet en modell for følelseslivet til fisk. Du kan lese om det her:

http://bio.uib.no/te/news/index.php#140808

http://pahoyden.no/2014/08/fornuft-fisk-og-folelser

https://www.uib.no/aktuelt/79978/fiskenes-emosjoner-styrker-overlevelses...