Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Søren Falchs juniorpris 2016

Søren Falchs Juniorpris 2016 til Frode Berven

Hovedinnhold

Frode Berven får Søren Falchs Juniorpris 2016, melder Universitetet i Bergen fredag 10. juni 2016.

 

Frode Berven er tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning og Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Haukeland Universitetssykehus. 

Les mer om Søren Falchs Juniorpris og Frode Berven og hans forskning på proteinuttrykk i sentralnervesystemet hos pasienter med multippel sklerose på UiBs nettsider.

 

Søren Falch og Øienlege Sigurd Falchs juniorpris 2012 er tidligere tildelt Øivind Fredvik Grytten Torkildsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.