Hjem
Marin Utviklingsbiologi

Nyhetsarkiv for Marin Utviklingsbiologi

Fra lakselus til dyphav, fra grunnforskning til innovasjon: Den marinbiologiske virksomheten ved Universitetet i Bergen er stor, bred og verdensledende på flere fagfelt.
Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Professor Harald Kryvi ble under Norsk Biologforenings årlige konferanse nylig tildelt Bonnevieprisen for 2013.
Hjernen til lakseunger gjennomgår store forandringer når lakseparr utvikles til laksesmolt.
Det største problem er at resultatene er så gode at folk kanske vil ikke tro på dem.