Hjem
Arnesen laboratoriet
Ny forskning

Nye pasientmutasjoner kobles til utviklingshemming og hemihypertrofi

Flere nye varianter av genet NAA10 er funnet i pasienter med utviklingshemming og hemihypertrofi. NAA10 styrer den vanligste proteinmodifiseringen i cellene våre: N-terminal acetylering.

The NAA10 Asn101Lys variant disrupts the NAA10-NAA15 (NatA) complex and thereby the ability of this complex to carry out protein N-terminal acetylation.
Foto/ill.:
Nina McTiernan

Hovedinnhold

Sammen med klinikere fra Østerrike, Canada, USA og Colombia har PhD stipendiat Nina McTiernan sammen med masterstudent Christine Darbakk og postdoktor Rasmus Ree fra Arnesen lab funnet nye varianter i NAA10 genet som gir sykdom. Barna hadde delvis  overlappende fenotyper og ble ved exom-sekvensering funnet å ha endringer i NAA10 genet. NAA10 proteinet danner NatA komplekset sammen med NAA15, og er ansvarlig for acetylering av tusenvis av proteiner i menneskeceller. Det spesielle med variantene som ble funnet her var at de spesifikt fører til hemming av kompleksdannelse mellom NAA10 og NAA15, mens NAA10 i seg selv er intakt som monomerisk protein. Det betyr at man spesifikt kan definere disse pasientenes fenotyper til funksjonen av NatA komplekset (NAA10 har også andre funksjoner utenfor NatA komplekset). Hemihypertrofi er en slik fenotype som kan være spesifikk for NatA funksjon og som ikke er observert tidligere i pasienter med andre NAA10 varianter.

Dette belyser betydningen av protein N-terminal acetylering for normal fysiologi hos mennesker, og bringer oss videre i forståelsen av hvilke mekanismer som gir sykdom.

Vi takker Forskningsrådet, Helse Vest og Kreftforeningen for støtte.  

Tilknyttet innhold