Hjem

Naturgeografi

Hovedinnhold

Lyngsalpene

Gruppen studerer de ytre (eksogene) prosessene som har formet og former landskapet. Med hovedfokus på Norge arbeider gruppen med breer, naturfarer (flom, vind, stormflo, skred), havnivå, hydrologi, grunnvann, frostfenomener, grotter og landskapsutvikling koblet til klima- og miljøendringer i fortid og nåtid. Gruppen anvender en rekke metoder, inkludert utstyr for boring av innsjøer, tilgang til analyse av sedimenter, samt laboratorium for GIS og fjernanalyse. Arbeidet vårt har stor relevans for samfunnssikkerhet og planlegging knyttet til bosetting, transport, vannforsyning, og klima- og energiomstilling. 

Gruppen underviser på alle nivå fra bachelor til master og doktorgrad (phd), inkludert flere feltkurs.

Masterprosjekter
Flatøy på Island

Vil du ta en mastergrad i naturgeografi?

Forslag til nye masterprosjekter i naturgeografi

Masterprosjekt
Ole-Gunnar Turøy Skjolddal

Studie av flomutbrudd fra glasiale innsjøer i Bhutan

Mitt masterprosjekt er om fjernmåling av utbruddsflommer fra glasial innsjøer (GLOFs) i Bhutan Himalaya, ifra 1990-tallet og fram til i dag.

Feltkurs
Eidfjord

Lærerike feltdager i Eidfjord

Mai er den store feltkursmåneden på Institutt for geografi. Det startet med det tradisjonsrike 5-dagers feltkurset til Eidfjord med GEO111 Landformdannende prosesser.

Reisebrev
Tapado Glacier

Forskeropphold i Chile

La Serena er en by som er omtrent like stor som Bergen, men siden den kun har noen få regndager i året er byen avhengig av snø- og issmelting fra Andesfjellene om sommerne som vannressurs. Dette betyr at regionen er spesielt sårbar for klimaendringer i fremtiden.

Emne
Ekskursjon

Hydrologi, grunnvann og geofarer

Vann er en livsviktig og sårbar ressurs, men utgjør også en naturfare når det blir for mye. Dette nye kurset handler om naturgeografiske tema knyttet til vann. Prosessforståelse står sentralt i kurset.