Hjem
Naturgeografi
Emne

Hydrologi, grunnvann og geofarer

Vann er en livsviktig og sårbar ressurs, men utgjør også en naturfare når det blir for mye. Dette nye kurset handler om naturgeografiske tema knyttet til vann. Prosessforståelse står sentralt i kurset.

Ekskursjon
Foto/ill.:
Rannveig Øvrevik Skoglund

Hovedinnhold

- Vi ønsker at studentene skal få en bedre forståelse av prosesser knyttet til avrenning over og under bakken, og hvordan disse prosessene påvirker stabiliteten i skråninger, men også hvordan prosessene påvirkes av klimaendringer og menneskelig aktivitet, sier emneansvarlig Rannveig Øvrevik Skoglund.

Kurset tilbyr en mer praktisk anvendelse av naturgeografisk kunnskap. Kunnskap om landskapet og avsetningenes oppbygning og dannelseshistorie har betydning for forstå hva som skjer med vannet etter at det når bakken som nedbør.

- Vi vil også ha fokus på samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan menneskene påvirker og blir påvirket av hydrologiske prosesser. Tema som vannforvaltning, forurensning og urbanhydrologi vil bli forelest og drøftet med gjesteforelesere fra offentlig forvaltningen og konsulentbransjen. 

Vann er aktuelt

Vann er en livsviktig og sårbar ressurs, men utgjør også en naturfare når det blir for mye.

- Når vi mennesker gjør endringer i landskapet og terrengoverflaten enten det er i urbane eller mer glisgrente strøk, påvirker det hvordan nedbøren kan infiltrere bakken, og hvor og hvordan vannet strømmer. Vann på avveie er et stort og kostbart samfunnsproblem og løsningene avhenger av bedre planlegging og forvaltning blant annet basert på kunnskap om hydrologi, grunnvann og klimaendringer, sier Rannveig Øvrevik Skoglund.

Forelesninger, seminar, feltdag og dagsekskursjon

Det blir forelesninger og seminarer der studentene forventes å lest litteraturen på forhånd og kan ta aktivt del i undervisningen. Vurderingsformen er mappevurdering, med tre ulike oppgaver som skal leveres gjennom semesteret, og der studentene også skal gi hverandre tilbakemelding.

Det blir en feltdag der studentene blant annet får prøve ut ulike metoder for å måle vannføring, og en dagsekskursjon med presentasjon av aktuelle problemstillinger knyttet til forurensning og vannforsyning.

Hvem passer kurset for?

- Kurset passer for alle som har lyst å lære mer om prosesser og problemstillinger knyttet til vann. Primært er kurset rettet mot bachelorstudenter på geografi, men også studenter fra andre institutt som f.eks. geovitenskap vil kunne ha interesse av kurset, sier emneansvarlig.

Det er fokus på norske forhold og problemstillinger, men det er også mulig gjennom semesteroppgaven å velge tema der man setter seg inn globale utfordringer knyttet til vannrelaterte problemstillinger.