Hjem
Naturgeografi
Masterprosjekt

Studie av flomutbrudd fra glasiale innsjøer i Bhutan

Mitt masterprosjekt er om fjernmåling av utbruddsflommer fra glasial innsjøer (GLOFs) i Bhutan Himalaya, ifra 1990-tallet og fram til i dag.

Hovedinnhold

Det å studere i Bergen er både spennende og gøy. Vi kan kombinere studiene med friluftsliv som fjellturer og camping og intensiv jobbing i datalabben eller lesesalene. UiB har veldig gode lærere som bistår til alt.

Jeg er en masterstudent ved UiB som studerer naturgeografi. Mitt prosjekt omhandler studie med bruk av ulike fjernmålingsmetoder som; kalkulasjon av glassier massebalanse, bruk av normalisert kryss-relasjoner for å kalkulere brehastighet og bruk av tidsserieanalyser av både multispektrale og radardata for å konfigurere overflateendringer hos isbreer og glasiale innsjøer. Alle disse metodene vil bli brukt til å studere farene ved GLOFs i Bhutan Himalaya, for å utvikle en tidsramme fra 1990 opp til i dag og konfigurere en risikovurdering for GLOF-hendelser.

Map overview
Foto/ill.:
Ole-Gunnar Turøy Skjolddal

Figur 1: Et oversiktsbilde for studieområdet mitt, nord-vest i Bhutan. Det som er verdt å legge merke til er isbreen som består både av ren blå is i nord og skreddekket is i sør, noe som gir en utfordring når en skal kartlegge arealet til isbreen.

Bhutan glacier
Foto/ill.:
Ole-Gunnar Turøy Skjolddal

Figur 2: Bildet viser en kartlegging av isbreen i studieområdet mitt. Bildet er fremstilt på et multispektralt satelitt bilde fra 2018 (Landsat 8), og viser både en kartlegging fra 2018 og et ifra 1996, som fremstiller den store endringen i areal hos isbreene i Bhutan innenfor denne tidsperioden.

Dataprosessering som felttarbeid

Mitt masterprosjekt består kun av fjernmålingsmetoder, så det er ikke en nødvendighet at jeg drar til Bhutan, selv om jeg hadde ønsket det. Derfor består "feltarbeidet" mitt kun av dataprosessering. Det betyr at jeg sitter i en datalab og jobber med prosessering og redigering av satelittbilder over feltområdet mitt i Bhutan, ved hjelp av GIS-programmer som ArcMap, eCognition, SNAP og geomatica.

Det kan være utfordrene til tider selvom jeg har erfaring innenfor data og koding. Et tips hvis en ønsker å jobbe med fjernmåling er å ha tilgang til ekstra harddisker eller servere som gjør at du har ekstra plass til å lagre all dataen din, for det kan det bli mye av.

Studere geografi i Bergen

Det å studere i Bergen er både spennende og gøy, siden en kan kombinere studiene med friluftsliv som fjellturer og camping med intensivt jobbing i datalabben eller lesesalene. UiB har veldig gode lærere som bistår til alt og hjelper deg med selv de minste problemene.

Råd til fremtidige studenter

Ikke forvent at du skal vite hva masterprosjektet ditt skal være allerede fra starten. Alle forandrer meninger. Du vil ha god tid til å diskutere med lærere og medstudenter og få gode presentasjoner av mulige masterprosjekter. Jeg har forandret mitt masterprosjekt underveis, siden jeg ville fokusere mer på fjernmåling, noe som veilederen min var veldig oppmuntrende til.

Veileder

Benjamin Aubrey Robson