Hjem
Neurotargeting

Nyhetsarkiv for Neurotargeting

To nye forskningsprosjekter kombinerer maskinlæring, kunstig intelligens og bioteknologi med fagfelt som nevropsykiatri, nanoteknologi og kjemi. Med radikale og eksperimentelle metoder vil forskerne kunne utvikle nye legemidler og bedre pasientbehandling.
Det er sjelden med fundamentalt nye oppdagelser i biologi eller medisin. Den nevnte artikkelen er et eksempel på en slik oppdagelse. Funnene i denne studien kan snart bli å finne i standard lærebøker i biokjemi og fysiologi.
Forskning utført av ADHD-forsker Berit Skretting Solberg viser en sterk sammenheng mellom ADHD hos barn og foreldre. Høyest absolutt risiko hadde sønnene, men høyest relativ risiko hadde døtrene.
Marianne Aanerud og Petri Kursula mottar medisinstudentenes undervisningspriser for 2021. – Jeg ble hoppende glad! sier en henrykt Aanerud.
Karnosin spiller en viktig rolle som antioksidant, pH-buffer og nevromodulator og fikk nylig økende oppmerksomhet som biomarkør for mange sykdomstilstander som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Forskningsgruppen for Nevrotargeting ved Institutt for biomedisin har nå oppdaget et nytt enzym, Glutamate Decarboxylase Like 1 (GADL1) som spiller en rolle i produksjonen av karnosin.
Myelin, the insulative multilamellar sheath that enwraps axons, speeds up our nerve impulses by two orders of magnitude – a prerequisite for an efficient nervous system that we humans and other vertebrates enjoy. Myelin gains its structure and function from a high abundance of lipids and proteins, many of which are specific to this enigmatic biological system.
Et viktig forskningsinitiativ skal utforske hvordan vanlige molekylære mekanismer kan knytte stoffskiftesykdommer, spesielt type 2-diabetes og overvekt, til hjerneforstyrrelser som Alzheimers sykdom, tvangslidelser og autismespekterforstyrrelser. Professorene Jan Haavik og Aurora Martinez ved Institutt for biomedisin er de norske deltakerne.
The ILL brochures are meant for the general public with a scientific interest, and they cover the application of neutron techniques in different areas of research. The "Neutrons in Health" brochure is published every 5 years, and 20 topics are selected globally from top research performed at the ILL (Grenoble, France). Two of these 20 highlights in the latest issue are from our work on the... Les mer
The candidate will give a trial lecture and defend his doctoral thesis with the title: “The Characterization of Disordered Membrane-Binding Proteins of Myelin: A Biophysical Approach"
The candidate will give a trial lecture and defend his doctoral thesis with the title: “Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities”
Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities
The enzyme tyrosine hydroxylase is essential for life. Neurological, psychiatric and cardiovascular disorders occur when its catalytic function is impaired. Researchers at the Department of Biomedicine describe how new insights into the protein might help develop new avenues for treatment.
Forskere ved UiB har deltatt i studie som for første gang viser en klar sammenheng mellom genetiske variasjoner og ADHD. – Dette er et gjennombrudd for ADHD-forskningen, sier professor Jan Haavik ved K.G. Jebsen for nevropsykiatriske lidelser.
The post-synaptic protein Arc has been termed a master regulator of memory. In line with its homology to certain viral proteins, it has also been shown recently to form virus-like capsids. We have elucidated for the first time the 3D structure of full-length monomeric Arc.
A range of psychiatric disorders have molecular similarities that modern diagnostic tools don't recognize. This shows an international study with 2 million participants. The K.G. Jebsen center for neuropsychiatric disorders has provided Norwegian data and analyses.
Professor Jan Haavik, leder av Nevrotargeting forskningsgruppen og KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser, ble nylig innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi.
Sammenlignet med voksne menn med ADHD har voksne kvinner med ADHD høyere risiko for å ha lidelser som angst og depresjon, viser ny UiB-studie. Menn med ADHD har derimot mer rusmisbruk og psykoselidelser.
Personer med ADHD kan ha opptil 15 ganger så stor sjanse for å ha ulike søvnproblemer som andre uten diagnosen. – Overraskende store forskjeller, sier UiB-forskeren bak studien.

Sider