Hjem
Næring, finans og marked

Hovedinnhold

Prosjekter og forskningsprogram hvor medlemmer i forskergruppen er/nylig har vært involvert:

Portfolio Choices of Norwegian Individual Investors II, NFR prosjekt. Prosjektleder: Hans Hvide

The law and economics of price signaling. Oppdragsgiver: “det alminnelige prisreguleringsfondet” ved Konkurransetilsynet. Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen.

Issues on competition policy. Oppdragsgiver: “det alminnelige prisreguleringsfondet” ved Konkurransetilsynet. Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen.

The law and economics of exclusion. Oppdragsgiver: “det alminnelige prisreguleringsfondet” ved Konkurransetilsynet. Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen.