Hjem

Operativ psykologi

Operativ psykologi

Leder:

Førsteamanuensis Bjørn Sætrevik, Institutt for samfunnspsykologi

Kontakt oss

Forskningsgruppe for operativ psykologi
Institutt for samfunnspsykologi
Christiesgt. 12
5015 Bergen
Telefon: 55 58 31 90
E-post: post@psysp.uib.no

Operativ psykologi søker å gi systematisk kunnskap om de menneskelige og mellommenneskelige faktorene som påvirker atferd i operative og sikkerhetskritiske situasjoner.

Forskningsgruppen ble stiftet i 2002 og er for tiden ledet av førsteamanuensis Bjørn Sætrevik.

For mer informasjon, se de engelske sidene.