Hjem
Operativ psykologi

Stress and coping during international military operations (KFOR): 2000-03

Hovedinnhold

På bakgrunn av opprettelsen av ”Forsvarets innsatsstyrke for internasjonale operasjoner”, ble det gjennomført en systematisk oppfølging av Norbn II / KFOR før, under og etter tjenesten i Kosovo med sikte på å kartlegge mental beredskap og funksjonsdyktighet ved norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. I norsk sammenheng er det ikke tidligere gjennomført slike forløpsstudier i stor skala og prosjektet gir derfor ny kunnskap om viktige sider ved gjennomføring av internasjonale operasjoner. Prosjektet ble planlagt og gjennomført som en del av FOU-programmet ”Militærpsykologi og Lederskap” ved Sjøkrigsskolen og Universitetet i Bergen med støtte fra Forsvarsdepartementet / Forsvarets Overkommando. Prosjektleder, Professor Jon Christian Laberg deltok under kontingentens deployeringsperiode i Kosovo og sto for samarbeid med avdelingen og datainnsamlingen blant befal og mannskaper. 

Utvalgte publikasjoner:

  • Johnsen, B. H., Eid, J., Laberg, J. C., & Bartone, P. T. (2010). Preparing of security personnel for international operations. In P. T. Bartone, B. H. Johnsen, J. Eid, J. Violanti, & J. C. Laberg. Enhancing Human 

  • Kobbeltvedt, T., Brun, W., Johnsen, B. H., & Eid, J. (2005). Risk as feelings or risk and feelings? A cross-lagged panel analysis. Journal of Risk Research, 8, 417-437.  

  • Solberg, O. A., Laberg, J. C., Johnsen, B. H., & Eid, J. (2005). Mental Readiness and Predictors of Self-efficacy Expectations in a Norwegian Battalion Prior to Deployment in an International Operation. Military Psychology, 17, 299-314. 

  • Ole Asbjørn Solberg: “Peacekeeping warriors: A longitudinal study of Norwegian peacekeepers in Kosovo”. Doctoral dissertation, University of Bergen