Hjem
Operativ psykologi

Bachelorutdanning

Hovedinnhold

Forskningsgruppen organiserer undervisningen i et kurs i operasjonell psykologi rettet mot studenter på bachelornivå. Kurset dekker emner som stress, kognitive prosesser, kriseledelse, personalomsorg og læring knyttet til operasjonelle situasjoner. Kursinformasjon er tilgjengelig her.