Hjem
Operativ psykologi

Operativ psykologi 1

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanningskurs i operativ psykologi.

Hovedinnhold

Beskrivelse

Operativ psykologi presenterer nyere norsk og internasjonal forskning om hvordan menneskelige faktorer spiller en viktig rolle i operative situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Gjennom systematiske studier av profesjonelle operatører i militære og sivile operasjoner har en de senere årene fått ny kunnskap om psykologiske prosesser som påverkar situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner.

Målgruppe

Kunnskap om operativ psykologi vil være relevant både i militære og sivile sammenhenger. Psykologiske forhold vil påvirke operasjoner og samhandling i typiske innsatstyrker som forsvar, politi, sivilforsvar, brann- og redningstjeneste og humanitært innsatsarbeid. Det inkluderer også menneskelig samhandling i kontrollrom, på fartøy, installasjoner offshore, og andre situasjoner der menneske aktivt må intervenere for å sikre liv, helse eller verdier.