Hjem

Forskningsgruppe for psykisk folkehelse

Hovedinnhold

Søvnens betydning for psykisk helse
Barn ligger i seng med hvit sengetøy.

Søvnens betydning for psykisk helse

Søvn og psykisk helse er nært forbundet gjennom hele utviklingen fra den nyfødte babyen til ungdom og unge voksne. Samtidig vil det være stor endring i søvn­mønster, de typiske søvnvanskene og deres sammenheng med psykisk helse på tvers av de ulike utviklingstrinnene. Kunnskapen om hvordan søvn og...
Psykisk helse og sosioøkonomisk status
Jente sitter foran vindu med hovet i hendene.

Psykisk helse og sosioøkonomisk status

Andelen barn og unge som vokser opp i familier med lavinntekt har vært økende de siste 20 årene. I denne artikkelen beskrives sammenhenger mellom lavinntekt og andre indikatorer på lavere sosioøkonomisk status og psykisk helse blant barn og unge. Artikkelen presenterer også noen teoretiske...
I media
Skjermbilde av artikkelen på regeringa.no

Oppnemner ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Regjeringa har i dag oppnemnt ei ekspertgruppe som skal foreslå tiltak som gir barn som veks opp i fattigdom betre levekår og som førebyggjer at fattigdom går i arv.
I media
BIlde av artikkel

Disse funnene overrasket forskeren: – En sjelden gladsak

En ny studie avliver gammel myte: Det er ikke foreldrenes utdanningsnivå som avgjør om barn får psykisk helsehjelp.
I MEDIA
Gutt står lent mot et skap, med ryggen til kamera. I bakrunn står ein gruppe på 4 ungdommer som ler.

Hva skal vi gjøre med bekymrings­fullt skolefravær?

Hva skal vi gjøre med bekymrings­fullt skolefravær? KRONIKK: De fleste skoler og familier gjør en stor innsats, men likevel strever flere elever med å gå på skolen over lang tid.