Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Hovedinnhold

  • Gran, Thorvald and Appiah, Chimanikire(2004): "Professionalism and Good Governance in Africa". Oslo, Abstrakt Forlag.
  • Blindheim, Trond, Thor Øivind Jensen og Frode Nyeng (2002): "Forbrukeren - Helt, skurk eller Offer". Oslo, Cappelen
  • Froestad, Jan; Solvang, Per; Søder, Mårten (2000): "Funksjonshemning, politikk og samfunn". Gyldendal Akademisk 2000
  • Elvebakken, Kari Tove, Svanaug Fjær og Thor Øivind Jensen (1994): "Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk i forebyggende helsearbeid". Oslo, Ad Notam
  • Gran, Thorvald (1994): "The State in The Modernization Process. The Case of Norway 1850 - 1970" .Oslo, Ad Notam/Gyldendal Forlag
  • Gran, Thorvald (1993): "Aid and Entrepreneurship in Tanzania. The Norwegian Development Agency's (NORAD's) Contribution to Entrepreneurial Mobilization in the Public Sector in Tanzania". Dar es Salaam, Dar es Salaam University Press
  • Froestad, Jan og Bodil Ravneberg (1991): "Fra veldedighet til rettighet - Historien om Norges Handikapforbund". Oslo.