Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Innlegg, konferanser, seminar

Hovedinnhold

2010:

 

2008:

 • Gran, Thorvald: ”Identitet og makt. Elias, Aubert, Dahl Jacobsen og Searles bidrag”. Bergen Kommune. Kurs filosofi og ledelse; 2008-12-02
 • Gran, Thorvald: ”Strategenes rolle i velferdsstatsprosjektet”. Bergen Kommune. Filosofi og ledelse; 2008-01-11
 • Gran, Thorvald: “Land Politics, Trust Relations in Government and Land Reform Findings from the Western and Northern Cape provinces in South Africa”. Conference PLAAS, UWC, Cape Town; 2005-07-12
 • Gran, Thorvald: “Micro-macro relations of culture and innovation. Innovation and rationality. A reflection on John Searle's contribution”. ISPIM Oslo; 2005-04-07
 • Gran, Thorvald: “Post-colonial democracies: Norway, South Africa and Timor Leste”. Timor-Leste-Norway seminar; 2005-09-19
 • Gran, Thorvald: “Unesco and OECD on learning and innovation”. UNESCO seminaret, IAO UiB; 2008-11-09

 

2007:

 • Gran, Thorvald: “Learning and Innovation Systems (LIS) in marine sectors. West Coast of Norway in a comparative perspective (Scotland, Iceland, Newfoundland)”. Harris Centre Conference; 2007-09-26
 • Gran, Thorvald: ”John Searles’ institusjonsteori”. Fagmøte; 2007-11-23
 • Gran, Thorvald: “Innovation processes in context. A variation seeking analysis of innovations in politics, science and the economy – in Norway and South Africa”. ISPIM Conference, New  Dehli; 2007-01-09 - 2007-01-12
 • Gran, Thorvald: “Innovation systems between Universities, Government Authorities and Markets. The Case of Nordiag Bergen” ISPIM Conference, Warsawa; 2007-06-18
 • Gran, Thorvald: “Nation states as institutions are different from football games with umpires. A specification of Searle’s theory of institutions into the realm of politics”. Social ontology group, Philosophy, Berkeley; 2007-10-24
 • Gran, Thorvald: ”Snille folk spør ikke - stemmer ikke - og får heller ikke”. Konferanse innvandrere og valget Bergen; 2007-08-28
 • Gran, Thorvald; Nilsen, Mari; Halhjem, Frank: “Management of natural resources. Marine learning and innovation systems (LIS) in Norway, Scotland, Iceland and Newfoundland”. SANORD konferansen; 2007-12-06
 • Jensen, Thor Øivind:“Political” consumer behaviour and organisation as solidarity and value-sharing with the third world. Trends, possibilities and problems in a governance perspective.. CCN , Sofia Conference 10-11 May 2007 “Building Bridges"; 2007-05-10 - 2007-05-11
 • Jensen, Thor Øivind:Brukernes røst om medisiner – gjensyn med mental helse - undersøkelsen om pasienterfaringer fra 1979. Fagkonferanse om avhengighetsskapende legemidler; 2007-09-02 - 2007-09-02
 • Jensen, Thor Øivind: ”Brukerperspektivet i psykiatrien”. Gjesteforelesning, Høyskolen i Bergen; 2007-10-18 - 2007-10-18
 • Jensen, Thor Øivind: ”Debatt om helsepolitikk og moralisme”, Tabloid TV 2. Nasjonalt [TV] 2007-11-14
 • Jensen, Thor Øivind: ”Ernæring og moderne matpolitikk”. Gjesteforelesning, ernæringsstudiet, UiB; 2007-10-26 - 2007-10-26
 • Jensen, Thor Øivind: ”Kritisk blikk på dansk sundhetdspolitikk”. Gjesteforelesning for kurs i Sundhedspolitikk; 2007-02-09 - 2007-02-09
 • Jensen, Thor Øivind: ”Makt og anerkjennelse i Helse Norge”. Årsmøte/Fagseminar for sammenslutning av alternative helseorganisasjoner; 2007-12-06
 • Jensen, Thor Øivind: ”Markedet som politisk arena”. Oslo markedshøyskole, fagseminar; 2007-06-07
 • Jensen, Thor Øivind: ”Mellom Arbeidsliv og Klientliv”. Fagkonferanse, Attføring; 2007-02-07 - 2007-02-08
 • Jensen, Thor Øivind: “The Construction of food citizenship in Norway”. Tenth ICREFH symposium, September 2007; 2007-11-22 - 2007-11-24
 • Jensen, Thor Øivind: “To vanskelighter for Høyre..” Debattmøte internt for Høyre; 2007-04-14 - 2007-04-14

 

2006:

 • Jensen, Thor Øivind: ”Bare Angst - Et forbilde, en oppskrift og noe midlertidig”. Hieronymus/Bare Angst Jubileumskonferense; 2006-09-10 - 2006-09-11
 • Jensen, Thor Øivind: ”Demokrati på Internettet. Er Internett og SMS en trussel eller en vei framover for demokratiet?”. Senioruniversitetet; 2006-02-01
 • Jensen, Thor Øivind: ”Den meningsfylte forbruk og den politiske forbruker”. Tema-dag, Campus Christiania, Oslo Markedshøyskole; 2006-10-31
 • Jensen, Thor Øivind: ”Den Politiserte Maten”. Ernæringsbiologisk forening, temamøte; 2006-11-22
 • Jensen, Thor Øivind: ”Dilemma i tjenesteyting. IT tjenester og dens brukere”. IT-dagene 2006; 2006-03-30
 • Jensen, Thor Øivind: ”Etterutdanningstilbud for politiet, Ledelse og personal, Komplett kompetansegivende kurs”. UNIFOB 2006
 • Jensen, Thor Øivind: ”Herman Friele og rolleblanding mellom kaffe og ordførerrolle”. NRK TV, Vestlandsrevyen [TV] 2006-04-05
 • Jensen, Thor Øivind: ”Individ og organisasjon i kvinne- og politiperspektiv”. Foredrag for SPINN/kvinnenettverk i politiet; 2006-03-16
 • Jensen, Thor Øivind: ”Individet som moderne konstruksjon”. Forskningssaeminar HUIN; 2006-09-21 - 2006-10-21
 • Jensen, Thor Øivind: ”Konkurranse- og reguleringspolitikk. Gilde-Prior fusjonen”. NRK Dagsnytt 18 [Radio] 2006-10-05
 • Jensen, Thor Øivind: ”Kunnskapsregimer, Egenverdi eller Commodity”. NSU Jubileumsseminar, UiO; 2006-10-21 - 2006-10-21
 • Jensen, Thor Øivind: ”Langtidsplanleggingen i Norge 1948-2005. En tenkemåtes vekst og fall”. Stabskonferanse, Høyskolen i Agder; 2006-09-27 - 2006-09-27
 • Jensen, Thor Øivind: ”Ledelse og personalarbeid i politiet”, forelesningsrekke. Etterutdanningstiltak for mellomledere, Hordaland politidistrikt; 2006-09-06 - 2006-11-30
 • Jensen, Thor Øivind: ”M-L bevegelsens historie - fra innsiden”. Studentersamfunns-møte m/debatt; 2006-03-23
 • Jensen, Thor Øivind: ”Skjæringsflaten mellom arbeidsliv og klientliv”. Norsk attføringsforum. Høstseminar 2006; 2006-11-01
 • Jensen, Thor Øivind: ”The Consumer value privileges in the food market and Slow Food as New Governance”. Slow Food, Terra Madre, Academic section; 2006-10-26 - 2006-10-30
 • Jensen, Thor Øivind: ”Ungdom og forbruk”. Fagleg-pedagogisk dag; 2006-02-03
 • Jensen, Thor Øivind; Offerdal, Audun Jon: “From Government to Governance. Advanced Public Administration”. Full 15 ECTS course for managers in public and privat service at Shiao Tong University ,Shanghai. Inst for adm og org, UiB Shanghai, China 2006
 • Jensen, Thor Øivind: ”Etisk og politisk ansvarlig forbruk?” Fagleg-pedagogisk dag; 2005-02-04 - 2005-02-04