Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Politikk, nettverksstyring og innovasjon (PGI)

Hovedinnhold

Om seminaret

PGI vil følge opp en gjennomgående diskusjon om nettverksanalyse som et inntak til å få øye på og forstå bedre ulike typer styringsordninger i samme og i ulike samfunn/kulturer. Arbeid med forfattere som Latour, Long, Searle og Shearing vil fortsette.  Et mål er å bistå masterstudenter som arbeider med kursene Forskningsdesign (AORG322) og Forskningsfelt (AORG323).

Tanken er at hvert seminarmøte kan ulike kombinasjoner av innlegg (hoved, doktor, master og gjesteinnlegg, siste kan evt organiseres som ekstratiltak på annet tidspunkt).

Målet med seminarene er at alle, også masterstudenter er forpliktet til å presentere litt grundig et teoretisk arbeid av betydning for masteroppgaven, innledningsvis i sin presentasjon.