Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Aktuelle problemstillinger for masteroppgaven

Hovedinnhold

På de ukentlige møtene er masterprosjektene som får størst oppmerksomhet, og blant de nettopp leverte og de som skal leveres kan følgende tema nevnes:

 • Norsk/ europeisk energipolitisk regulering
 • Lederroller i virtuelle spill
 • Utvikling av alternative energikilder i Sør-Afrika
 • Bedrifters samfunnsansvarsarbeid
 • Samspill om sikkerhetsarbeid i Bergen
 • Bærekraftkriteriet for tunfisk slik det håndteres av dagligvarehandel
 • Bistandspolitikkens endring gjennom Sao Hill
 • Køprising som miljøtiltak i Bergen
 • Kommunalt planarbeid
 • Helsearbeiderorganisering i Malawi
 • Biodiesel
 • Lokal sikkerhetsorganisering i Cape Town

 

Under listes noen eksempler og forslag til tema for masteroppgaver:

 • Komparative innovasjonssystemer i marin sektor
 • Politisk forbruk
 • Havressurser og styringssystemer
 • Politisering og nye krav til bedrifter (CSR, etikkstyring)
 • Markedsregulering, endringer i reguleringspolitikk
 • Sikkerhetsforvaltning, lokal organisering
 • Nettverk og styringssystemer i konkrete beslutninger
 • Frivillighet og governance
 • Klimapolitikk. Både politikk for å redusere klimaendringer, samt politikk for å håndtere endringer.
 • Energipolitikk, overganger til bærekraftig og desentrale systemer
 • Innovativ helserorganisering, pasientorganisering og selvhjelp
 • Matkultur og politisk handling.

 

Det oppfordres også til å undersøke tilknytningsmuligheter til pågående prosjekt, les mer her.