Hjem
Politikk, nettverksstyring og innovasjon

Publikasjoner i Cristin 2010 - 2012

Hovedinnhold

2012

Jensen, Thor Øivind.
Aktiv eller passiv stat ?. Politisk møte (AP); 2012-12-19 - 2012-12-19
UiB

Jensen, Thor Øivind.
FiskepinneBergen.. Forskningsdagene 2012- Bergen; 2012-09-27 - 2012-09-27
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Fiskeressurser – Kan vi passe på dem? Solidaritets/ miljøseminar; 2012-02-13 - 2012-02-13
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Food-Driven Social Mobilization. Food & Fury; 2012-10-16 - 2012-10-17
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Markedsstyring i staten - en trussel mot offentlig sektor. Åpnet debattmøte; 2012-10-04 - 2012-10-04
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Matoptimisten. Thor Øivind Jensen tror på forbrukermakt og bedre tider for fiskebyen Bergen. BT-magsinet, portrettintervju (2s) [Avis] 2012-06-09
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Nettverk, endring og institusjon - framveksten av Fair Trade og sentyralplanlegging i Norge. (Sammen med Erik Asker Pettersen). 20.Norske Statsvitenskapelige konferanse; 2012-01-03 - 2012-01-06
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Organizationa learning/Organizing innovation. Gjesteforelesning for stab/phd/master; 2012-03-14 - 2012-03-14
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Overforbruk i julen ?. TV2 Nyhet/kommentar [TV] 2012-12-15
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Planleggingens vekst og fall i Norge. Gjesteforelesning, Univ I Agder; 2012-11-01 - 2012-11-01
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Research on Community Practices Innovations. Case strategies. Workshop on Post-carbon Urban analysis/EU FP 7 program; 2012-10-25 - 2012-10-25
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Samhandling er bra, men når da ?. Samhandlingskonferanse, off sektor, Molde; 2012-12-10 - 2012-12-10
UiB

Jensen, Thor Øivind.
TV2, Nyhetsmagasinet /Feature "Julegaver med mening". TV2 Nyhet/kommentar [TV] 2012-12-15
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Urban Nodal Governance Actor Networks. Case strategies. Workshop on Post-carbon Urban analysis/EU FP 7 program; 2012-09-28 - 2012-09-28
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Økologisk mat mellom personlig utfoldelse og politisk opprør.. Konfernase om Økologisk mat; 2012-10-06 - 2012-10-06
UiB

Jensen, Thor Øivind; Gjertsen, Lise; Qvale, Frode.
Treet og demokratiet. Bergens Tidende 2012 s. -
UiB

Jensen, Thor Øivind; Padovan, Dario; Stø, Eivind; Froestad, Jan.
Governing Urban Matabolism. Årliig stabsseminar; 2012-12-07 - 2012-12-08
UiB SIFO

Gran, Thorvald.
Den marine sektorens organisasjon i et helixperspektiv. Helixkonferansen; 2012-03-22 - 2012-03-24
UiB

Gran, Thorvald.
Den temmede hesten. Bergens Tidende 2012
UiB

Gran, Thorvald.
John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers. Journal of Institutional Economics 2012 ;Volum 8.(1) s. 71-91
UiB

Gran, Thorvald.
Materiale fra helixkonferansen i Bergen. Mål, makt, effektivitet og fornuft i norsk marin sektor. Bergen: UiB/IAO 2012 160 s.
UiB

Gran, Thorvald.
Strategenes rolle. Fra embetsstat via borgerlig demokrati til profesjonsstaten.. Kurs kommuneledere; 2012-11-24 - 2012-11-25
UiB

Gran, Thorvald.
Tilregnelighet - en bemerkning til hva det er. Bergens Tidende 2012
UiB

Gran, Thorvald.
Vitenskap i praksis. Metoder i forskning på harde og sosiale fakta. Abstrakt forlag 2012 (ISBN 978-82-7935-325-6) 282 s.
UiB

Froestad, Jan; Herbstein, Tom; Grimwood, Sakina; Shearing, Clifford.
City of Cape Town Solar Water Heater By-law: Barriers to Implementation. I: Climate Change at City Scale. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-52758-3. s. -
UiB 

Jensen, Thor Øivind; Padovan, Dario; Stø, Eivind; Froestad, Jan.
Governing Urban Matabolism. Årliig stabsseminar; 2012-12-07 - 2012-12-08
UiB SIFO 

2011

Jensen, Thor Øivind.
Brukernes røst om medisiner- gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011 (1) s. 46-55
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Den gamle politikken feiler i klimautfordringen, hvordan ser den nye ut ?. Faglig-Pedagogisk Dag; 2011-02-04
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Dillema og utviklingsmuligheter for Fair Trade kommuner. Fair Trade og etisk handel i offentlg sektor. Nasjonal konferanse; 2011-09-21 - 2011-09-22
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Ernæringsfagets politiske utfordringer. Fagkritisk dag, Ernæringsfaget MedFak/UiB; 2011-03-03 - 2011-03-23
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Faglig fortid og framtid ved administrasjon og organisasjonsvitenskap.. Alumnisamling for Institutt for adm.org; 2011-12-09 - 2011-12-09
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Forbrukeradferd ved kjøp av mat.. Mat med sjel. Fagseminar om kortreist og lokalprodusert mat; 2011-10-18 - 2011-10-18
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Governance by Numbers: Statistics and Planning in Norwegian Government as Governance Theory. How it succeeded and went away, and why it did not hurt.. 19. statsvitenskaplige konferanse; 2011-01-05 - 2011-01-07
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Har verden bruk for faget Administrasjon og organisasjonsvitenskap ?. Fagritisk dag/konferanse; 2011-03-03 - 2011-03-03
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Hva gjør ARBEID med oss ? --og litt om alt det smertefulle mellom arbeidsliv, klientliv og dagligliv. HMS dag- Lindås kommune; 2011-09-05 - 2011-09-05
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Innovasjon, markedsføring og organisering. Historien om Andre Citroen og arven etter ham.. Tema møte/årsmøte mellom 5 foreninger knyttet til Citroen; 2011-12-06 - 2011-12-06
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Intervjuer om juleforbruk, etisk ansvar, julemat, juletradisjoner (flere) Ikkepublisert skriftlig,, knyttet til publikasjoner 2010 og 2005. Mange kanaler, gjennom desember [Radio] 2011-12-15
UiB


Jensen, Thor Øivind.
Kristin Asdal og Eivind Jacobsen (red) Forbrukernes ansvar. Cappelen akademiske 2009. Sosiologisk Tidsskrift 2011 ;Volum 19.(1) s. 87-90
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Matmarked og forbrukerroller. MAKU 620 /UiB; 2011-02-02
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Nettverk, endring og institusjon. Årliig stabs/faglig møte , Solstrand; 2011-12-07
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Når markedet driver klimapolitikk. Vurdering av CSRs potensiale som virkemiddel.. Bærekraft og klima i CSR- ord eller handling ? (frokostmøte); 2011-09-20 - 2011-09-20
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Offentlig sektor som rettferdig innkjøper:Etisk kvalitetsikring eller utenrikspolitikk i nye klær ?. Nasjonal konferanse for etikk i offentlige innkjøp; 2011-12-07 - 2011-12-07
UiB

Jensen, Thor Øivind.
TINE-KONSERNET ETTER SMØRKRISEN ( nb: vanlig radioprogram, ikke publisering. Publikasjoner om dette fra meg for 4-6 år siden. NRK radio P1 [Radio] 2011-12-12
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Utfordringer i forbrukerforsking- Aktørperspektiv og nye saker og verdier.. Styremøte + personalforedrag /SIFO; 2011-12-05 - 2011-12-05
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Velferdskommunen, dens ledelse og hvordan identitet skapes og respekteres.. Etterutdanning for ledere i kommunale velferdssektorer; 2011-06-10 - 2011-06-10
UiB

Jensen, Thor Øivind; Pettersen, Eirik Asker.
Nettverks Institusjonelle forankring Case: FairTrade Norge. 19. norske statsviterkonferanse, Bergen; 2011-01-05 - 2011-01-07
UiB

Gran, Thorvald.
Det viktigste våpenet for et sivilisert samfunn (valgene).. Bergens Tidende 2011 s. 25-
UiB

Gran, Thorvald.
Objekt og subjekter i vitenskapene - kommentar til Tor Egil Førlands artikkel: Deltaker og medløper: Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall i Historisk tidsskrift nr. 4/2010. Historisk Tidsskrift 2011 ;Volum 90.(2) s. 247-252
UiB

Gran, Thorvald.
Språket limer oss sammen. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen 2011 (3)
UiB

Gran, Thorvald.
The agonistic movement towards high modernism and the power of democracy in Norwegian fisheries. Solstrand konferansen; 2011-12-07 - 2011-12-08
UiB 

Froestad, Jan; Shearing, Clifford Denning.
Re-imagining Justice from the Bottom Up. I: Law, Order and Liberty: Essays in Honor of Tony Matthews. Durban: University of Kwazulu-Natal Press 2011 ISBN 9781869142148. s. -
UiB

Erichsen, Vibeke.
Pariabegrepet i Hannah Arendts politiske teori. I: Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-825192451-1. s. 43-67
UiB

2010

Jensen, Thor Øivind.
Bondens marked er del av en global motkultur. Årliog nasjonal samling Bondens marked; 2010-03-11
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Den politiske forbrukerrollen - mot en ny borgerrolle ?. Seminar "rettigheter og samfunn"; 2010-08-27
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Den politiske og reguklerte maten og dens forbrukere. Gjesteforelesning, UiB/Med fak; 2010-10-13
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Forbrukerpolitikk og maktforhold (på matområdet). Gjesteforelesninger for kull av studenter; 2010-01-10 - 2010-02-05
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Forelesningsserie/kursopparbeiding i organisasjonsteori og offentlig politikk /Masternivå. Masterutdanning /Færøyenes Universitet; 2010-09-06 - 2010-09-12
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Grønne forbrukere - Framtidas marked. MILJØ SOM SATSING I NÆRINGSLIVET /Tromsø; 2010-02-10
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Kamp mot industrimat. Bergens Tidende 2010
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Kunnskap er forbrukermakt. Tilbake til røttene. Om kunnskap og rotfrukter i norsk mattradisjon; 2010-09-23
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Mat og politikk i skolen. Faglig-pedagogisk dag; 2010-02-05
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Matmarked og forbrukeroller. Tradisjon og fornying i matkulturen/MAKU620; 2010-02-09
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Miljøbra med autentisk og kortreist mat. Penledebatt om mat og miljø; 2010-11-05
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Moderne forbrukermakt - hvilke krav og verdier må næringslivet betjene ?. Branssjeseminar; 2010-03-09
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Norsk arbeidslivs behov og uvaner- inkludering, sykdom og uførhet. NTL konferanse /Dagskurs; 2010-03-23
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Passivisert stat og politisert marked. Årskonferanse i statsvitenskap; 2010-01-07
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Passivisert stat og politisert marked: utviklingstrekk i marked og styring. I: Markedets fremtid : kapitalismen i krise?. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-32151-2. s. 81-113
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Slow Food- Mat som politisk kulturkamp. Fagseminar, SV-fak/UiB; 2010-06-27
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Slow Food som politisk kulturkamp. Åpent møte, Torshavn; 2010-09-09
UiB

Jensen, Thor Øivind.
Vi kan ta ansvar for naturen gjennom forbruk. NaturVest 2010 (4) s. 14-15
UiB

Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond.
Frastøtende skråsikkerhet. Morgenbladet 2010
CK UiB

Gran, Thorvald.
Ansvar for fellesskapet. Bergens Tidende 2010
UiB

Gran, Thorvald.
Hva er faglig ledelse av universitetet? Konsernmodellens sterke og svake sider. Mat nat fakultetets ledelsesmøte; 2010-05-28
UiB

Gran, Thorvald.
Hva med handlingsfriheten? Kronikk i BT. Bergens Tidende 2010
UiB

Gran, Thorvald.
Hvordan den norske fiskeriallmenningen ble privatisert. Om Bjørn Hersougs forskningsmetode.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010 ;Volum 26.(4) s. 231-234
UiB

Gran, Thorvald.
Innovation systems and regulation regimes in Norwegian fisheries. The explanatory power of networks in the triple helix. Trippel helix konferanse Madrid; 2010-11-20 - 2010-11-22
UiB

Gran, Thorvald.
John Searle om institusjoner og politisk makt. Vitenskapsteori seminaret UiO; 2010-11-17
UiB

Gran, Thorvald.
Samfunnsveven. Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde. Klassekampen 2010
UiB

Gran, Thorvald.
Searles institusjonsteori. Bidrag inn i ny-institusjonalismen og organisasjonsteori. Vitenskapsteoretisk Forum, NTNU; 2010-03-09
UiB

Gran, Thorvald.
Teknologiutvikling og reguleringer i fiskeriene i det nordatlantiske området. Norge, Skottland, Island og Newfoundland. Norsk statsvitenskapelig konferanse; 2010-01-06
UiB

Froestad, Jan; Shearing, Clifford Denning.
Nodal Governance and the Zwelethemba Model. I: Regulation and criminal justice : innovation in policy and research. Cambridge University Press 2010 ISBN 978-0-521-19070-1. s. 103-133
UiB