Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nyhetsarkiv for Politisk organisering og flernivåstyring

Instituttet med fleire bidrag i festskrift til ære for Dag Ingvar Jacobsen
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med innlegg om samfunnssikkerhet i Dagens Næringsliv
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med kronikk i VG om Bergen Engines-saken.
Chris H. Magnussen nominert til Årets tidsskriftartikkel 2020 for sin artikkel basert på masteroppgåva.
Til hausten kan ein sjå fram til at to klassiske lærebøker kjem ut i ny utgåve.
Professor Zuzana Murdoch ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er medforfatter i ny artikkel med tittel “Legitimacy crises and the temporal dynamics of bureaucratic representation” i tidsskriftet Governance.
Per Lægreid er medforfatter i ny artikkel i tidsskriftet International Journal of Public Administration om bruken av digitale verktøy i sentralforvaltningen.
Chris Hagen Magnussen har omarbeidet sin masteroppgave til artikkel i Stat og styring.
Jacob Aars har sammen med medfortattere publisert en artikkel om kommune- og fylkestingsvalget i 2019
Jacob Aars,Tobias Bach (UiO) og Jarle Trondal (UiA) med ny artikkel om Norsk forvaltningspanel (NFP) i Stat og Styring.
Kristin Rubecksen, Lise H. Rykkja og Per Lægreid medforfattarar på ny artikkel i Governance.
Harald Sætren bidrar med kapitel i Sage Handbook of Political Science 2020
Per Lægreid og Tom Christensen med ny artikkel der de analysere norske myndigheters håndtering av Corona pandemien
Per Lægreid diskuterer kriterier for vurdering av krisehandteringa og dei norske myndighetene si handsaming av koronapandemien
Balansen mellom kapasitet og legitimitet i fokus i ny artikkel frå Christensen og Lægreid.
COVID-19 har skapt uforutsette utfordringar for korleis me lever, arbeider og samhandlar. Les TROPICO- bloggen om erfaringane med heimekontor og bruken av digitale verkty.
Den engelske versjonen av boka "Organisasjonsteori for offentlig sektor" er nå ute i ny utgåve

Sider