Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nyhetsarkiv for Politisk organisering og flernivåstyring

Per Lægreid med bokkapitel i ny bok om hybride løysingar.
International Public Management Review kjem med spesialutgåve om organisering for samfunnsikkerhet og beredskap med to gjesteredaktørar frå Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
I ein ny artikkel publisert i "International Journal of Public Administration" har Lise Rykkja og Per Lægreid, saman med Carsten Greve og Niels Ejersbo, studert erfaringar frå forvaltningsreformer i dei nordiske landa.
Forskningsrådet kunngjorde 11. april sammensetningen av de nye porteføljestyrer, der Lise H. Rykkja er utnevnt til medlem av porteføljestyret for «Demokrati, styring og fornyelse».
Lægreid, Wynen, Kleizen, Verhoeat og Rollande koplar data frå administrasjonssurveyen med forvaltningsdatabasen i ny artikkel i Public Management Review.
I samband med utgivinga av boka "Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år" har dei fire forfattarane Christensen, Egeberg, Lægreid og Trondal blitt intervjua i Stat og Styring.
Doktorgradsavhandlinga til Helge Renå vekker stor oppmerksomhet med oppslag i både Aftenposten og Politiforum.
Tom Christensen, Ole Martin Lægreid og Per Lægreid undersøker administrativ koordineringskapasitet i ny artikkel publisert i “Policy and Society”.
Helge Renå har bidratt med bok-kapittel i den internasjonal antologien The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non-Coordination (Palgrave Macmillan) redigert av Tobias Bach og Kai Wegrich.
Magnus Sirnes Hjellum og Per Lægreid med publikasjon i Safety Science.
New article describes and analyzes the decision‐making process related to the establishment of Norway's National Police Emergency Response Center (NPERC). Authors' are Per Lægreid (UIB), Lise H. Rykkja (UIB) and Tom Christensen (UIO)
Lise Rykkja og Per Lægreid har vært redaktører i et temanummer i tidsskriftet. Dette nummeret har samfunnssikkerhet og krisehåndtering som tema. Helge Renå bidrar med artikkel.
Helge Renå svarer i en kronikk på NRK Ytring justisministeren på hans tiltale om at Renå sin forskning på nærpolitireformen utgjør "...en ganske ubrukelig undersøkelse"(Politisk Kvarter, P2, 27.01.17)
Vi søker motiverte og engasjerte masterstudenter ved SV-fakultetet som vil skrive masteroppgave om det norske politiet og gjennomføringen av nærpolitireformen. Utlysningen gjelder i første omgang for deg som startet på masterprogrammet høsten 2016.
Per Lægreid og Tom Christensen er redaktører av boken The Routhledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Boken inneholder flere bidrag forfattet av Lægreid i sammarbeid med ulike medforfattere. Kristin Rubecksen og Julia Fleischer har også bidrag i boken.

Sider