Home

News archive for

Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med innlegg om samfunnssikkerhet i Dagens Næringsliv
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med kronikk i VG om Bergen Engines-saken.
Til hausten kan ein sjå fram til at to klassiske lærebøker kjem ut i ny utgåve.
Per Lægreid er medforfatter i ny artikkel i tidsskriftet International Journal of Public Administration om bruken av digitale verktøy i sentralforvaltningen.
Per Lægreid fikk tildelt Ulrich Kloeti-prisen for lang og tro tjeneste til IPSA sin forskningskomite, Structure and Organization of Government(SOG), og for sitt arbeid med governance.