Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny Publisering

Hvor viktig er språk innen regionale og internasjonale organisasjoner?

Språk
Photo:
Pixabay

Main content

I en ny artikkel i tidsskriftet IRAS (International Review of Administrative Sciences) tar Zuzana Murdoch med kolleger Magali Gravier og Stefan Gänzle opp hvordan språk sjelden blir fremhevet som en viktig komponent innenfor forskning om byråkratisk representasjon innen regionale og internasjonale organisasjoner. Forfatterne fremhever at organisasjoner ofte overser rollen og effekten av språk på dens funksjon.

I sin artikkel undersøker de hvordan språk blir representert i den internasjonale organisasjonen «Economic Community of West African States». Her tester de hvordan litteraturen om representativ byråkrati er anvendbar når det gjelder språk og tar sikte på å utvide omfanget av slike studier ved å være det første studiet av en slik fremtredende Vest-Afrikansk regionalsk organisasjon. I tillegg tar forfatterne sikte på å utvikle mulige arenaer og kilder for fremtidig forskning på andre regionale og internasjonale organisasjoner.

Du kan lese artikkelen HER.