Home
Department of Government

Dissertations

Main content

All dissertations can be found in the online system BORA.

 

2010 - 2020

2020 - Nina Paarup Michelsen - PhD

"Education as a welfare matter? : Implementing national dropout policies in local institutional contexts"

2020 - Øyvind Samnøy Tefre - PhD

"Exploring Boundaries of Legitimate State Intervention : Adoption as a Child Protection Measure in Norway and the United States"

2019 - Hasan Muhammad Baniamin - PhD

"Relationships among Governance Quality, Institutional Performance, and (Dis)Trust: Trends and Tensions: A Quest for Critical Ingredients of Institutional Trust"

2019 - Helge Renå - PhD

Police Coordination in Crises. "Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011?"

2019 - James Hathaway - PhD

"Institutional Logics, Organizational Action, and Change in Zambian Public Accountability Organizations"

2018 - Anna Stephansen - PhD

"Juridification of Health Care The Act on Patients’ Rights and Clinical Judgment"

2018 - Monika Alvestad Reime - PhD

"Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet"

2016 - Daniel Dramani Kipo-Sunyehzi - PhD

Implementation of the National Health Insurance Scheme in Ghana

2015 - Tommy Krabberød - PhD

"Organizing for naval operations: Implementing mission command on board the Nansen-class frigates"

2015 - Charlotte Kiland - PhD

"Ledelse av endring i institusjonaliserte kontekster – betydningen av institusjonelt entreprenørskap"

2015 - Laila Nordstrand Berg - PhD

"Multifaglig ledelse – Hybridisering i sykehusledelse etter NPM-reformer"

2015 - Gigliola Mathisen - PhD

"Changes in funding of higher education and research: stronger governmental steering and organisational control of higher education institutions and academic behaviour?"

2015 - Anne Madeleine Botslangen - PhD

"Den psykiatriske pasient: En begrepshistorisk studie"

2014 - Orest Sebastian Masue - PhD

"Empowerment of School Committees and Parents in Tanzania : Delineating Existence of Opportunity, Its Use and Impact on School Decisions"

2014 - Kristin Reichborn-Kjennerud  - PhD

"Does Performance Auditing matter? The government administration's response to the performance auditing of the Norwegian Office of the Auditor General"

2013 - Ole Andreas Danielsen - PhD

”On the Composite Dynamics of Transnational Regulatory Spaces”.

2013 - Ralph Kirchhoff - PhD

“Tyske sykehusleger i Norge i et institusjonelt perspektiv”.

2012 - Wenche Kjempenes - PhD

“Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland”.

2012 - Alf Roger Djupvik - dr. philos.

«From Policy to Practice: A study of Street-level bureaucracy and young clients in two rural communities».

2011 - Ann Karin Tennås Holmen - PhD

Styring gjennom nettverk: koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner

2011 - Dag Erik Berg - PhD

Dalits and the Constitutional State. Untouchability, Dalit Movements and Legal Approaches to Equality and Social Justice for India’s Scheduled Castes

2010 - Sølvi Marie Risøy - PhD

Sårbar, suveren og ansvarlig. Kvinners fortellinger om fosterdiagnostikk og selektiv abort

2010 - Kristin Rubecksen - PhD

Autonomy, Control and Tasks in state Agencies. Comparisons and Relationships

2010 - Thomas Buabeng - PhD

Implementation of Public Policy at the Local Level in Ghana: The Experience of Ghana Poverty Reduction Strategy (GPRS).

2010 - Gerald Kagambirwe Karyeija - PhD

Performance appraisal in Uganda’s civil service: Does administrative culture matter?

 

2000 - 2009

2009 - Åse Vagli - dr.philos

Behind Closed Doors. Exploring the Institutional Logic of doing Child Protection Work

2009 - Simon Neby - PhD

Institutional Reform and Governance in the Scandinavian Hospital Fields. The dynamics of and between change and control

2009 - Stella Kyohairwe - PhD

Gendering Political Institutions: Delineation of the Legislative Recruitment Processes and the Significance of Female Councillors in Uganda

2008 - Lise Hellebø Rykkja - dr.polit

Matkontroll i Europa - en studie av regulering i fem europeiske land og EU.

2008 - Anne Homme - dr.polit

Den kommunale skolen. Det lokale skolefeltet i historisk perspektiv.

2008 - Dag Olaf Torjesen - dr.polit

Den nordiske helsetjenestemodell: Hovedtrekk og nasjonale reformvariasjoner.

2007 - Roberts Kabeba Muriisa - PhD

The AIDS Pandemic in Uganda: Social Capital and the Role of NGO's in Alleviating the Impact of HIV/AIDS

2007 - S.M. Abdul Quddus - PhD

The Unfeasibility of Professionalization of Primary-School Teachers in Bangladesh. An Analysis of the actors and factors, 1971-2001

2007 - Håkon Høst - dr.polit

Utdanningsreformer som moderniseringsoffensiv. En studie av hjelpepleieryrkets rekruttering og dannelseshistorie, 1960 - 2006.

2007 - Sigrid Røyseng - dr.polit

Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. Forestillinger om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse

2006 - Annie Barbara H. Chikwanha - dr.polit

The Politics of Service Delivery: A comparative study of administrative behaviour in South Africa and Zimbabwe

2006 - Anne-Mette Magnussen- dr.polit

Domstolskapt rett. En institusjonell analyse av utviklingen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar fra 1866 til 2003

2006 - Kjersti Halvorsen - dr.polit

Fem essay om modernisering

2006 - Dag Runar Jakobsen- dr.polit

Tjenestemannsorganisasjoner og nasjonal forvaltningspolitikk: Modernisering med en hånd på rattet og en fot på bremsen?

2006 - Gry Cathrin Brandser - dr.polit

Humboldt Revisited. The institutional Drama of Academic Identity

2005 - Sturle Næss - dr.polit

Omsorgens vilkår i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene

2005 - Jill Merethe Loga - dr.polit

Godhetsmakt. Verdikommisjonen - mellom politikk og moral

2005 - Ole Andreas Brekke - dr.polit

Formidlende institusjoner? Teknologivurdering som et bidrag til demokratisk styring av teknologiutvikling

2004 - Ole Jacob Sending - dr.polit

How Does Knowledge Matter? The formation, content and change of international population policy

2004 - Jorge E. Culebro Moreno - dr.polit

Learning and Administrative Reform. The introduction of the New Public Management in the Mexican Federal Public Administration

2004 - Hans-Erik Ringkjøb - dr.polit

Partia i lokalpolitikken

2004 - Arild Aurvåg Farsund - dr.polit

Stabilitet og endring i norsk landbrukspolitikk: En studie av parlamentariske beslutninger og korporative forhandlinger.

2003 - Gunar Guddal Michelsen - dr.polit

Institutional Legacies at Work in African Telecommunications

2003 - Beínta í Jákupsstovu - dr.polit

Kunnskap og makt i færøysk helsepolitikk

2002 - Dag Magne Berge - dr.polit

Dansen rundt gullfisken. Næringspolitikk og statlig deregulering i norsk fiskeoppdrett 1970-1997.

2002 - Tom Skauge - dr.polit

Den tenkende soldat? Verneplikt i Norge som demokratisk institusjon.

2002 - Marit Skivenes - dr.polit

Lovgiving og legitimitet. En evaluering av lov om barneverntjenester av 1992 i et deliberativt perspektiv

2002 - Karen Marie Moland - dr.polit

Giving birth in Kilimanjaro: The politics of knowledge in moral contexts

2001 - Øyvind Glosvik - dr.polit

I grenselandet- læring mellom stat og kommune

2001 - Oddbjørn Bukve - dr.philos

Lokale nettverk viktig for næringsutvikling.

2000 - Elisabeth Fosse - dr.polit

Implementering av helsefremmende og forebyggende arbeid.

2000 - Svanaug Fjær - dr.polit

Integrasjon og faglige fellesskap. Europeiseringsprosesser i narkotikapolitikken i Danmark , Nederland og Sverige.

1990 - 1999

1999 - Kari Ludvigsen - dr.polit

Kunnskap og politikk i norsk sinnsykevesen 1820 1920.

1999 - Haldor Byrkjeflot - dr.polit

Modernisering og ledelse om samfunnsmessige betingelser for demokratisk ledelse.

1999 - Bodil Ravneberg - dr.polit

Normalitetsdiskurser og profesjonaliseringsprosesser. En studie av spesialpedagogenes yrkesutvikling 1880 - 1990.

1998 - Jacob Aars - dr.polit

Rekruttering og personskifte i lokalpolitikken. En sammenligning av Finland og Norge

1998 - Ishtiaq Jamil - dr. polit

Administrative Culture in Public Admininstration: Five Essays on Bangladesh.

1998 - Ingrid Helgøy - dr.polit

Den institusjonsbaserte attføringen i Skandinavia. Diagnostisering, arbeidsformidling og samtaleterapi.

1997 - Linda Sangolt - dr.philos

The Politics of Counting. Producing Official Statistics on the North Sea Oil Industry in Norway and Great Britain 1966-1989

1997 - Jan O. Jacobsen - dr.polit

Militærorganisasjonen - utfordringer og dilemmaer. En studie av det norske forsvar gjennom offiserenes opplevelse av det.

1997 - Wiggo Hustad - dr.polit

Inne i, og ute av organisasjonsprosessen - tilfellet Norne

1997 - Therese Reitan - dr.polit

Municipal checks and County Balances. The Referal Process for Substance Abusers

1997 - Kari Tove Elvbakken - dr.polit

Offentlig kontroll av næringsmidler. Institusjonalisering, apparat og tjenestemenn

1997 - Thorvald Sirnes - dr.polit

Risiko og mening

1997 - Marit Helgesen - dr.polit

Attføring - en tjeneste i velferdsstaten. En komparativ undersøkelse av Norge og Sverige

1997 - Roar Høstaker - dr.polit

University Life, a Study of the Relations between Political Processes and Institutional Conditions in two University Faculties

1996 - Francis Appiah - dr.polit

The Search for a Bureaucracy With a Ghanaian Face: Bureaucratic Reorganization and the Politics of Institutionalization of a Political Regime in Post-Colonial Ghana, 1957-1993.

1996 - Anne Lise Fimreite - dr.polit 

Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre.

1996 - Even Nilssen - dr.polit

Penger, makt og velferd: En studie av trygd og forsikring.

1996 - Svein Michelsen - dr.polit

Yrkessosialisering, biografi og organisasjon - En undersøkelse av fagopplæring i norsk industri.

1996 - Bjarne Espedal - dr.philos

Organisasjonsmessig læring - En studie av aktørers læringsstrategi og hva som påvirker og former strategien

1995 - Jan Froestad - dr.polit

Faglige diskurser, intersektorielle premisstrømmer og variasjoner i offentlig politikk. Døveundervisning og handikappomsorg i Skandinavia på 1800-tallet.

1995 - Lars Chr. Blichner - dr.philos

Radical Change And Experiential Learning

1995 - Steinar Askvik - dr.philos

Organisasjoner, konsulentbruk og læring

1994 - Tor Halvorsen - dr.polit

Profesjonalisering og profesjonspolitikk. Den sosiale konstruksjonen av tekniske yrker.

1993 - Paul G. Roness - dr.philos 

Forvaltningspolitikk gjennom organiseringsprosesser. Ein studie av endringsprosesser knytta til organiseringa kring saksområde under Justisdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet i perioden 1961 - 1986

1992 - Hallgeir Gammelsæter - dr.polit

Organiseringsendring gjennom generasjoner av ledere

1992 - Hilmar Rommetvedt - dr.polit

Partiavstand og partikoalisjoner

1991 - Ivar Bleiklie - dr.philos

Service Regimes. A Comparative Organizational Study of Client Official Relations and Political Steering in two Service Agencies.

1990 - Per Lægreid - dr.philos

Organisasjon og person: Demografiske strukturar og prosessar i staten.

1990 - Jan Thorsvik - dr.philos

Politikk og marked: En studie av norsk leveransepolitikk for oljevirksomheten.

1990 - Vibeke Erichsen - dr.philos  

Professionalization and Public Policy Variations: The Case of Dental Care in Britain and Norway

1980 - 1989

1988 - Thorvald Gran - dr.philos

A Critic of State Autonomy in Norway 1850- 1970: Changing Class - State Relation in a Small Capitalist Society.

1988  - lf Inge Jansen - dr.philos

Struktur og handling: En studie av utformingen av den statlige natur- og miljøvernpolitkken.

1983 - Harald Sætren - dr.philos

Iverksetting av offentlig politikk: En studie av utflytting av statsinstitusjoner fra Oslo 1960- 1981.

1983 - Bjørg Åse Sørensen - dr.philos

Arbeiderbevegelsen og industribygda: Industrien som levevei, lokal arbeiderbevegelse som samfunnsformer.

1970 - 1979

1979 - Per Kristen Mydske - dr.philos

Planlegging og forvaltning: Makt og avmakt i den regionale planlegging.

1976 - Tone Schou Wetlesen - dr.philos

Rasjonalisering og forvaltningspolitikk: En studie av Rasjonaliseringsdirektoratets virksomhet 1948-1972.

1976 - Torodd Strand - dr.philos

Geographic Policies: A Comparative Study of Norway and Sweden.

1971 - Johan P Olsen - dr.philos

On the Theory of Organizational Decision-Making.