Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Samfunnssikkerhet og beredskap

Blindsoner for nasjonal sikkerhet

Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med innlegg om samfunnssikkerhet i Dagens Næringsliv

Main content

Med tittelen "Blindsoner for nasjonal sikkerhet" peker Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge på hvordan eksport av personsensitive, offentlige data om bompengepasseringer kan utgjøre sårbarheter som trusselaktører kan utnytte, i sitt innlegg i Dagens Næringsliv 30.08.21.

I tillegg til å være Ph.d.-kandidat ved instituttet er Winge ansatt ved Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune og er forsker Forsvarets høyskole, Sjøkrigsskolen. PhD-prosjekt har tittelen "Joint Collaboration countering Hybrid Threats. Focus on collaboration in preparedness and crisis management".

Les hele kronikken HER

Les mer om Winge og PhD-prosjetet HER.