Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet|Pris

NEON-prisen til Lægreid og Christensen

Illustrasjonsfoto
Photo:
Illustrasjonsfoto: UiB

Main content

Christensen og Lægreid fikk tildelt NEON-prisen ved NEON-konferansen, som gikk av stabelen 22.-24. november. Prisen fikk de for sitt betydelige bidrag til forskning på offentlige reformer. I løpet av de siste 20 årene har tospannet publisert over 200 artikler sammen, og deres totale publikasjonsmengde beløper seg på rundt 1000 artikler.

Lægreid og Christensen har videreført det som omtales som Johan P. Olsen-skolen i norsk statsvitenskap, og med forskning tuftet på innsikter derfra - sentralt her er betydningen av institusjonsutformingen av de politisk-administrative institusjonene på atferd, handlinger og beslutninger - har de videreført en konstruktiv statsvitenskap, som har fått betydning for aktører i den akademiske verden, så vel som for aktører i feltet de har studert.

Christensen og Lægreid har flere sentrale bidrag til fagfeltet, og deres forskning favner vidt: Fra NPM-reformenes inntog, storhetstid og tilbakegang, forskning på administrative tradisjoner og "familier" av reformtradisjoner i Europa, og til krisehåndtering, noe som fikk spesielt fokus etter 22. juli.

 

Vi gratulerer!