Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kronikk

Hvordan håndtere sammensatte trusler?

Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med kronikk i VG om Bergen Engines-saken.

Alfa S. Winge
Photo:
UiB

Main content

Med tittelen "Sammensatte trusler må møtes på en koordinert måte" peker Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge på hvordan Bergen Engines-saken illustrerer viktigheten av felles mål og vilje til samvirke for å nå regjeringens mål om felles situasjonsforståelse i sin kronikk i VG 22.04.21.

I tillegg til å være Ph.d.-kandidat ved instituttet er Winge ansatt ved Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune og er forsker Forsvarets høyskole, Sjøkrigsskolen. PhD-prosjekt har tittelen "Joint Collaboration countering Hybrid Threats. Focus on collaboration in preparedness and crisis management".

Les hele kronikken HER

Les mer om Winge og PhD-prosjetet HER