Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publisering

Digitale verktøy i sentralforvaltningen

Per Lægreid er medforfatter i ny artikkel i tidsskriftet International Journal of Public Administration om bruken av digitale verktøy i sentralforvaltningen.

Main content

Professor emeritus Per Lægreid ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har sammen med kollega Tom Christensen (Universitetet i Oslo) publisert artikkelen "ICT Use in Central Government: Scope, Predictors and Effects on Coordination Quality" i tidsskriftet International Journal of Public Administration.          

I denne artikkelen tar forfatterne opp hvordan digitale verktøy blir brukt i sentralforvaltningen, hva som kan forklare variasjonen i bruken av digitale verktøy og hvordan effektene av disse på koordineringskvalitet kommer til uttrykk.

Christensen og Lægreid baserer sitt datagrunnlag på survey sendt ut til saksbehandlere og ledere som jobber i sentraladministrasjonen: departement, direktorat og andre statlige virksomheter. Dette er i så måte fortolket i lys av et strukturelt og kulturelt perspektiv til å forstå funnene i analysen. 

Du kan lese artikkelen HER.