Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet|Pris

Lægreid fikk pris!

Per Lægreid fikk tildelt Ulrich Kloeti-prisen for lang og tro tjeneste til IPSA sin forskningskomite, Structure and Organization of Government(SOG), og for sitt arbeid med governance.

Illustrasjonsfoto
Photo:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Main content

Per Lægreid ble tildelt Ulrich Kloeti-prisen for sitt arbeid med governance-forskning, og for sitt arbeid i forskningskomiteen til International Political Science Association(IPSA) som forsker på strukturen til, og organiseringen av lands forvalnting. Lægreid ble tildelt prisen sammen med Joel Aberbach, for deres arbeid for SOG, spesielt i rollene som co-chair og kasserere for komiteen. Det vil bli holdt en seremoni ved neste SOG-konferanse i Gøteborg, sommeren 2017.  Vi gratulerer!