Hjem
Translasjonell proteinforskning
Ny forskning

Feil ved nytt gen årsak til utviklingshemming

Feil ved ulike gener kan gi utviklingshemming og syndromer. Forskere fra USA, Saudi Arabia og Norge har nå funnet at feil ved et bestemt gen som ikke tidligere har vært koblet til genetisk sykdom fører til psykisk og fysisk utviklingshemming.

Feil ved NAA20 genet fører til at NatB komplekset av proteinene NAA20 og NAA25 ikke dannes optimalt. Derved blir NatB sin evne til å utføre acetylering av cellulære proteiner redusert og dette fører til sykdom.
Foto/ill.:
Morrison et al., Genetics in Medicine

Hovedinnhold

N-terminal acetylering er den vanligste formen for proteinmodifisering i menneskeceller. NatB enzymkomplekset er ansvarlig for å acetylere omtrent 20% av alle humane proteiner. To proteiner utgjør NatB komplekset og begge viktige for NatB aktivitet: NAA20 og NAA25.  

Sammen med klinikere og genetikere fra USA og Saudi Arabia har Kirsten Brønstad, Henriette Aksnes og Nina Glomnes fra Arnesen lab funnet de første pasientene der varianter i NAA20 genet er årsak til sykdom. Barna hadde delvis overlappende fenotyper som psykisk og fysisk utviklingshemming, inkludert mikrocefali, og i noen tilfeller hjerteanomalier. To ulike genvarianter ble funnet i fem barn i to ulike familier. I Bergen ble variantene studert biokjemisk på proteinnivå og det ble avslørt at begge hadde redusert evne til både NatB kompleksdannelse og til å utføre N-terminal acetylering av NatB substrater.   

Studien gir familiene en forklaring på de underliggende mekanismene for sykdom og muliggjør genetisk screening i fremtiden. Videre er det klart at protein N-terminal acetylering har stor betydning for normal fysiologi hos mennesker, og bringer oss videre i forståelsen av hvilke mekanismer som gir sykdom.

Prosjektet var støttet av Norges Forskningsråd, Helse Vest og Kreftforeningen.