Hjem
Translasjonell proteinforskning
Ny forskning

Gjær og proteomikk definerer protein N-terminal acetylering

Gjær er en nyttig modellorganisme innen molekylærbiologisk forskning. Nå har forskere i Bergen og Gent brukt den til å definere en av de vanligste proteinmodifiseringene som finnes i eukaryoter: N-terminal acetylering.

Defining substrates of the yeast NatC N-terminal acetyltransferase
Foto/ill.:
Henriette Aksnes

Hovedinnhold

Gjæren S. cerevisiae er fremdeles et verdifullt modellsystem, også for å studere N-terminal acetylering. For to av tre hoved N-terminal acetyltransferaser (NATer) i gjær (NatA og NatB) ble substrater tidligere definert ved bruk av målrettet proteomikk (N-terminomikk). Sammen med samarbeidspartnere i Gent har nå Arnesen laboratoriet fullført en tilsvarende analyse på den siste hoved NATen, NatC.

Studien har identifisert 57 ulike S. cerevisiae proteiner som er N-terminalt acetylert av NatC. Identifiseringen av et høyt antall substrater var mulig fordi gjærcellene ble delt opp i ulike fraksjoner forut for proteomikkanalysen. Her ble det avslørt at NatC kan acetylere en mye større gruppe proteiner enn det som tidligere var antatt. Det ble også funnet en kompleks sammenheng mellom aktiviteten til ulike NATer i gjærceller.  

Arbeidet gir økt innblikk i NatC-mediert N-terminal acetylering og gir et solid grunnlag for fremtidig arbeid for å definere molekylære mekanismer som styrer fenotypene som observeres i gjær som mangler NatC.

Patogene varianter av gener som koder for NATer oppdages stadig hos pasienter med ulike sykdommer og syndromer. Denne studien peker på en mulig bruk av gjær som fremtidig sykdomsmodell siden ekspresjon av human NAA30 (katalytisk subenhet av NatC enzymet) kan funksjonelt komplementere gjærceller som mangler gjær naa30. Det humane enzymet komplementerer både acetylering direkte og nedstrøms fenotyper.    

Tilknyttet innhold