Hjem

Forskergruppe for radikal filosofi og litteratur

Hovedinnhold

illustration

Kontakt

For nærmere opplysninger om forskergruppens aktiviteter, kontakt forskergruppens ledelse:

Professor Gisle Selnes (UiB)
Tlf. 55 58 23 96
Epost: gisle.selnes@lle.uib.no

Førsteamanuensis Hans Jacob Ohldieck (USN)
Tlf. 35 02 63 60
Epost: Hans.J.Ohldieck@usn.no

 

Image: Framing, deframing and reframing of semi-accidental linkages, by Irina Silviu Szekely

Forskergruppen Radikal filosofi og litteratur (RFL) er et forum for forskere og stipendiater som er opptatt av litteraturens og filosofiens kritiske potensial. Gruppen har ingen politisk plattform, men knyttes sammen av interessen for spørsmålet om betingelser for forandring av ideologiske og økonomiske strukturer: Hvilken funksjon har filosofien og litteraturen i forbindelse med slike hendelser? Hvordan kan litteraturen bidra til å utvide erfaringen av hva som er mulig å forandre? Kan filosofien tenke det politiske? Les mer

Dagsseminar på Litteraturhuset om Anti-Ødipus: Gilles Deleuze og Félix Guattari
Bilde av Gilles Deleuze og Félix Guattari

Hvor ble det av Ødipus?

I 2022 er det 50 år siden Gilles Deleuze og Félix Guattari ga ut Anti-Ødipus, og dette markeres med et dagsseminar på Litteraturhuset. Lørdag 26.11. Kl. 10:00–17:00
Illustrasjon av Hegel

Hegel 250 år!

Knapt noen filosof har et så heterogent etterliv som Hegel: Han regnes som «oppdageren» av moderniteten som (gryende) epoke og har gitt opphav både til konservativ statsfilosofi og radikale/revolusjonære strømninger av ulik art. Etter tusenårsskiftet er det mye som tyder på at Hegel fått en renessanse også som «radikal» filosof.

Drøftingen om ulike sider ved denne arven etter Hegel, med vekt på Hegels betydning for økologi, marxistisk vareanalyse, feminisme, psykoanalyse og kriminologi, finner dere på YouTube: Del 1Del 2.

Vi har fått med oss Alenka Zupančič (Ljubljana) og Cecilia Sjöholm (Stockholm), i tillegg til Arne Johan Vetlesen (Oslo), Oscar Dybedahl (Oslo), Franz Knappik, Tomas Stølen og David Vogt (UiB). Fra forskergruppen RFL stiller Kari Jegerstedt og Gisle Selnes, som også vil lede seminaret.