Hjem

Forskergruppe for radikal filosofi og litteratur

Hovedinnhold

illustration

Kontakt

For nærmere opplysninger om forskergruppens aktiviteter, kontakt forskergruppens ledelse:

Professor Gisle Selnes (UiB)
Tlf. 55 58 23 96
Epost: gisle.selnes@lle.uib.no

Førsteamanuensis Hans Jacob Ohldieck (USN)
Tlf. 35 02 63 60
Epost: Hans.J.Ohldieck@usn.no

 

Image: Framing, deframing and reframing of semi-accidental linkages, by Irina Silviu Szekely

Forskergruppen Radikal filosofi og litteratur (RFL) er et forum for forskere og stipendiater som er opptatt av litteraturens og filosofiens kritiske potensial. Gruppen har ingen politisk plattform, men knyttes sammen av interessen for spørsmålet om betingelser for forandring av ideologiske og økonomiske strukturer: Hvilken funksjon har filosofien og litteraturen i forbindelse med slike hendelser? Hvordan kan litteraturen bidra til å utvide erfaringen av hva som er mulig å forandre? Kan filosofien tenke det politiske? Les mer

Destruction of the Buddhas of Bamiyan by the Taliban, 21 March 2001

I november 2014 ble filosof Alberto Toscano intervjuet av Gisle Selnes, professor i litteraturvitenskap. Her gir han rede for historien bak begrepet "fanatisme" og reflekterer over utviklingen etter publiseringen av hans arbeid Fanaticism: On the Uses of an Idea.

Fanatical counter-histories: A conversation with Alberto Toscano